Dat concludeert de Volkskrant na het afnemen van een enquête over de stiltegebieden. Deze werd verspreid onder de twaalf provincies in Nederland. Zes provincies gaven aan minder stiltegebieden te hebben dan voorheen, drie provincies bleven gelijk en Noord-Brabant en Drenthe lieten weten dat het aantal stiltegebieden juist toeneemt.

Overijssel en Flevoland verloren respectievelijk 100 procent en 77,5 procent van de stiltegebieden. Met het schrappen van stiltegebied Springendal verloor Overijssel al in 2005 haar enige stiltegebied, terwijl Flevoland door overlap in regelgeving van onder meer de Oostvaarderplassen in 2016 afstand moest doen van meer dan driekwart van haar stiltegebieden.

In Noord-Holland gingen twee van de 41 stiltegebieden verloren. Het Uitgeestermeer en Alkmaardermeer verloren de status van stiltegebied door de stijgende geluidsoverlast van luchthaven Schiphol.

Nederland begon in 1988 met de invoer van stiltegebieden met het idee om de natuur te beschermen tegen het toenemende lawaai van bijvoorbeeld autowegen. Vooral watergebieden kregen in 1988 de status van stiltegebied om dieren te beschermen. Door andere plannen van lokale overheden geraken stille gebieden steeds verder in de knel.

Opvallend: de verschillende provincies in Nederland houden er verschillende geluidsnormen in hun stiltegebieden op na. In Drenthe en Flevoland is de norm voor een stiltegebied 35 tot 40 decibel, terwijl deze in Noord-Brabant en Zeeland 48 tot 50 decibel is.