Met speciale teams hopen ze in New York ervoor te zorgen dat mensen op de juiste manier benaderd worden en passende hulp krijgen. Politieagenten kunnen in eerste instantie een afschrikwekkende werking hebben en gewelddadig gedrag in de hand werken. New York volgt het voorbeeld van andere Amerikaanse steden als Los Angeles, Denver en San Francisco, waar de agenten onder druk staan door de dood van zwarte Amerikanen door politiegeweld.

Hoewel de situatie in de Verenigde Staten absoluut niet een-op-een te vergelijken is met ons land, gaven Nederlandse agenten vorige maand ook aan dat ze zich regelmatig machteloos voelen in de aanpak van mensen die door psychische problematiek overlast veroorzaken. Hoewel de focus bij de opleiding tot agent nadrukkelijk ligt op de-escaleren, gaat het toch regelmatig mis. Dit bleek uit een enquete van Investico (in opdracht van Trouw en de Groene Amsterdammer) onder 1000 politieagenten.

Ruim 85 procent van de agenten voelt zich genoodzaakt om geweld te gebruiken en ruim een meerderheid van de agenten zegt zich genoodzaakt te voelen om werk van de GGZ over te nemen. Henk van Dijk van de Nationale Politie zei in Trouw de problemen te herkennen en er aandacht aan te gaan besteden in de opleiding. Jan Struijs van de politiebond stelt dat de politie is opgezadeld met een probleem dat niet bij hen thuishoort.

Armand Höppener, oud-psychiater en bestuurder geestelijke gezondheidszorg deelt deze mening in de krant. Volgens hem moet de overheid de regie grijpen. ‘Maak samenwerking tussen politie, gemeente en psychiatrie verplicht. En zorg voor een passende financiering van de taken van alle drie.’

Dit is ook de kritiek in New York. Geestelijke gezondheidswerkers inzetten zou een doekje voor het bloeden zijn. De roep om herziening van het geestelijke gezondheidsstelsel is groot. Daarnaast bestaat de angst dat de politie alsnog in actie moet komen als de geestelijke gezondheidswerkers het niet voor elkaar krijgen om een probleem op te lossen.

Het aantal meldingen van mensen met verward gedrag neemt al jaren toe. Vorig jaar waren er bijna 100 duizend meldingen. Dat aantal zal dit jaar en in 2021 alleen maar toenemen. Voor komend jaar is de verwachting dat het aantal meldingen drie keer zo hoog ligt als tien jaar geleden.

Maak jij je zorgen om iemand? Bel dan naar 0800-1205 of klik hier.