In de streek Heuvelland, in het zuiden van Limburg, groeien veel karakteristieke plantensoorten. Volgens de provincie heeft onder andere verzuring, verdroging en vermesting ervoor gezorgd dat veel van deze planten sterk achteruit zijn gegaan. De soorten, opgenomen op de Rode Lijst, komen alleen nog voor in kleine, geïsoleerde populaties.

De 525.000 euro van de provincie en de stichting gaat naar Operatie Peperboompje, een project van coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland, Wageningen University & Research en Wageningen Environmental Research. Daar waar het milieu goed is, worden planten bijgeplaatst of uitgezaaid. Het gaat hierbij om planten (minimaal 27 sterk bedreigde soorten) die steeds minder voorkomen. Met het verzamelen van zaden wordt daarnaast voor 100 planten ingezet op het behoud en de borging van genetisch materiaal. Later kunnen deze planten worden ingezet bij nieuwe herstelprojecten.

Omdat veel soorten typerend zijn voor Natura 2000-gebieden, wordt met het project tevens een impuls aan deze natuurgebieden gegeven, zegt Gedeputeerde Carla Brugman-Rustenburg. In Heuvelland liggen bijvoorbeeld Natura 2000-gebieden Geuldal, Geleenbeekdal en Sint Pietersberg en Jekerdal.