Elk jaar publiceren onderzoeksinstituten ABF-research en Kences de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Uit de editie van 2020 blijkt dat we nog zeker 22.000 woningen tekortkomen, met een studentenbevolking die de komende jaren gestaag blijft doorgroeien. Ondanks dat jongeren later het huis uit gaan door het geïntroduceerde leenstelsel moet er nog steeds meer gebouwd worden. Hierbij lijkt de focus van de gemeenten te verschuiven.

De brandbrief vermeldt verschillende tegenwerkende beleidsregels. In Eindhoven mag men geen nieuwe kamerverhuur meer starten of een woning splitsen zolang dit binnen 30 meter al het geval is. Rotterdam wil het toekennen van vergunning aan studentenhuizen in wijken voor een jaar stopzetten en is deze zomer gaan bouwen aan nieuwe woontorens buiten het centrum. Ook Amsterdam werkt aan een beleid tegen het splitsen van kamers. Woningcorporatie SSH verhuurt speciaal voor studenten en geeft aan dat dit geluid niet zichtbaar is in de sociale sector. ‘De nieuwe locaties waar we nu aan werken bevinden zich ook in de binnensteden. We doen daarbij vaak onderzoek naar de behoefte van de studenten en ook hier is geen eentonig geluid aanwezig.’

Lyle Muns, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond herkent de klachten over de vrije huursector goed. ‘Gemeenten leggen meer regels op en wijzen steeds vaker zones aan om studenten te weren. Het tekort is groot en de prijzen stijgen. Dit moet je niet doen in tijden van woningnood.’ Op de vraag of bouwen buiten het centrum een oplossing kan bieden is Muns helder; ‘Het is geen of-of verhaal meer. Bouwen buiten de stad heeft geen zin als je in het centrum woningen weghaalt. Investeer in beide woongelegenheden voor studenten en blijf de situatie ook handhaven; studenten voegen leven toe aan de stad. Een diverse verdeling is gezond.’

Volgens het jaarlijkse onderzoek komt Utrecht nog 4.000 studentenwoningen tekort. Gemeenteraadslid Wonen en Omgevingswet Hind Dekker-Abdulaziz van D66 herkent het probleem. Haar visie sluit aan op die van Muns. ‘Het tekort is zo groot dat we overal in de stad moeten bijbouwen. In de binnenstad alleen is niet genoeg.’ Dekker-Abdulaziz benoemt daarbij dat studenten juist eerder de prioriteit geven aan een plekje tussen het centrum en de universiteit in. Als voorbeelden noemt ze de nieuwe studentenbestemmingen in Overvecht en Leidse Rijn. ‘Deze liggen buiten de binnenstad, maar zijn nog steeds goed te bereiken met de fiets.’ Oplossingen voor de vrije huursector zijn er volgens de raadslid zeker; ‘Wij hebben al twee keer een voorstel ingediend om drie mensen vergunningsvrij in een huis of appartement te laten wonen. Door gebrek aan voldoende steun is dit nog niet gelukt, maar we blijven hier werk van maken.’

Een kanttekening bij de woningnood is de huidige corona-pandemie. Als dit blijft aanhouden kan het de hoge vraag naar een plekje in de stad onder studenten verminderen. Door het negatieve reisadvies blijven steeds meer internationale studenten thuis en door de digitalisering van de lessen zijn studenten minder gebonden aan een studieplek in de buurt van de onderwijsinstelling.