Colliers International onderzocht voor 70 stadscentra de mogelijkheid tot transformeren van winkelpanden naar woningen. Daaruit blijkt dat zo’n 40 procent van de winkelpanden hiervoor geschikt is. Het gaat in totaal om 340.000 vierkante meter oppervlakte.

Door winkelpanden te transformeren kan aan bijna 7 procent van de woningvraag in de 70 gemeenten worden voldaan, zonder dat er daarbij buiten de bebouwde kom wordt gebouwd. In de vijf grootste steden kunnen de meeste woningen getransformeerd worden in Den Haag (251), gevolgd door Eindhoven (227) en Rotterdam (213). Buiten deze steden geldt dat voor Heerlen (330), Maastricht (288) en Rijswijk (214). 

De weg naar succesvol transformeren kent echter diverse obstakels. Zo spelen in winkelgebieden vaak diverse belangen mee. In sommige gemeenten maakt het bestemmingsplan het lastig de functie van een gebied te wijzigen. Daarnaast kan het voor vastgoedeigenaren financieel onaantrekkelijk lijken hun pand te transformeren naar een woning. In sommige gevallen moet er in het proces ook geld worden bijgelegd, omdat het ombouwen van een winkelpand naar woning meer kost dan wat een woning in het centrum gemiddeld waard is. Dat is bijvoorbeeld het geval in Heerlen.

Volgens de vastgoedadviseur moeten gemeenten de regie nemen in het proces. Alleen als gemeenten, eigenaren, winkeliers en financiers de handen ineenslaan, kan grootschalige transformatie worden bereikt.