Onder de kwetsbare groepen verstaat het ministerie onder meer arbeidsmigranten, dak- en thuislozen en spoedzoekers, zoals mensen die net uit een echtscheiding komen. Van de 12.400 woonplekken zijn er 4.700 voorbestemd voor arbeidsmigranten, 2.600 voor dak- en thuislozen en 5.100 voor spoedzoekers.

De 59 gemeenten, die een deel van de 50 miljoen euro krijgen, deden aan aanvraag voor projecten in hun stad die snel van start kunnen gaan als zij de financiering rondkrijgen. Vooral aanvragen voor projecten in stedelijke gebieden zijn gehonoreerd. Zo heeft Den Haag elf projecten. In het nabijgelegen Westland worden ook zes projecten gefinancierd.

Het gaat bij de 12.400 woonplekken vooral om flexibele tijdelijke huisvesting. Dit soort projecten zijn een snelle oplossing voor het woningtekort, dat zorgt voor meer daklozen. Woningcorporaties trokken al eerder aan de bel en riepen op tot meer flexbouw. Hiertoe maakte minister Kajsa Ollongren al 50 miljoen euro extra beschikbaar. Nu gebeurt dat weer.

Aanjaaggeld

Het is nog maar de vraag of 50 miljoen euro het verschil kan maken. Het betekent dat er gemiddeld 4.000 euro per huis beschikbaar is. Volgens Tonny Dijkhuizen, woordvoerder van corporatiekoepel AEDES, moet men dit bedrag vooral zien als ‘aanjaagbedrag om gemeenten het laatste zetje te geven.’

‘Het ligt er ook maar net aan hoe gemeenten het project invullen. De financiële middelen kunnen per gemeente voor iets anders dienen. De ene gemeente heeft het geld nodig voor de begeleiding van kwetsbare groepen, de andere om een plaats te vinden waar zij woningen kunnen bouwen.’

Het is nu dus aan de gemeenten om te laten zien wat er met het geld gebeurt. ‘Zij zijn nu aan zet’, zegt Dijkhuizen. ‘Het geld is van harte welkom en zorgt ervoor dat er net wat meer haast achter de projecten wordt gezet.’

Voorbeeld: Terneuzen

De gemeente Terneuzen krijgt 150.150 euro van de Rijksoverheid om woningen te bouwen voor tijdelijke werknemers in Sluiskil. Volgens beleidsmedewerker Rolfo de Ruijter kan dat geld nuttig worden besteed: ‘We weten nog niet wat de bestedingsvoorwaarden zijn, dus houd ik graag nog een slag om de arm. We kunnen het geld inzetten om de infrastructuren rond het complex te verbeteren. Ook is er in dit gebied een hoge grondwaterstand, dus kunnen we beter afwateren.’ Maar het geld als aanjaagbedrag? Dat is volgens De Ruijter niet aan de orde. 'Die woningen zouden ook zonder het extra geld worden gerealiseerd.'