Al twee jaar signaleert Van der Zee een stijgende lijn in het aantal overnachtingen dat via woningdeelplatformen buiten de Randstad of grote steden wordt geboekt. 2020 zou daarbij een ‘kantelpunt’ zijn. Sommige gemeenten buiten stedelijk gebied zijn momenteel zelfs koplopers in het aantal gereserveerde nachten. Absoluut gezien worden in de grote steden nog altijd de meeste overnachtingen geboekt. Ook bevinden zich hier de meeste verhuurwoningen. Maar in minder dichtbevolkte regio’s overstijgt het aantal overnachtingen per 1000 inwoners dat van de grote steden. 

'Overlast voor zijn'

Daarmee is de impact van dergelijke platformen in de provincie misschien wel groter, stelt sociaal-geograaf Van der Zee, die zich specialiseert in onderzoek naar toerisme. Verhuur via bijvoorbeeld Airbnb en Booking kan zorgen voor ongewenste situaties, zoals overlast voor inwoners. ‘En gemeentes hebben vaak nog geen beleid ontwikkeld om die overlast voor te zijn’, zegt Van der Zee. ‘Doet die zich eenmaal voor, dan ben je vaak te laat.’

Dat bleek ook in de grote steden het geval, waar beleidsingrepen nauwelijks effect hadden op de vraag naar en het aanbod van deelwoningen, en drastische maatregelen genomen moesten worden, stelt Van der Zee. Volgens hem biedt de coronacrisis, waarbij de situatie tijdelijk een halt toe is geroepen, een ‘momentum’ om de ontwikkelingen nader te beschouwen. 

Overigens merken niet alle regio's (evenveel) negatieve effecten van de coronacrisis. Zo is het aantal geboekte overnachtingen in gemeenten in onder meer Limburg en Zeeland juist gegroeid. Het Zeeuwse plaatsje Veere stond in juni zelfs op de tweede plek qua aantal overnachtingen.

Kamerverhuurvrijstelling

In de grote steden wordt op diverse manieren geprobeerd de negatieve effecten van toerisme via woningverhuurplatformen tegen te gaan. Zo oordeelde de Hoge Raad vorige week dat huizenbezitters die een deel van de woning verhuren, niet zonder meer kamerverhuurvrijstelling krijgen. Deze vrijstelling houdt in dat zij, tot een bepaald bedrag, geen belasting hoeven af te dragen. Met de uitspraak krijgen verhuurders alleen vrijstelling als de huurder is ingeschreven bij de basisregistratie personen.