INRetail analyseerde het economisch verkeer in dertien grote binnensteden. De conclusie: het verkeer is slechts een fractie van wat nodig is voor een florerende binnenstad. In de laatste week van oktober trokken binnensteden 51 procent minder bezoekers dan exact een jaar geleden. De omzet blijft daardoor met 54 procent achter. Leegstand dreigt daarom in de binnensteden, die voor meer dan de helft bestaan uit mode- en schoenenwinkels.

Maastricht is van de dertien gemonitorde steden het hardst getroffen. De Limburgse stad noteerde eind oktober maar liefst 65 procent minder omzet dan een jaar eerder. Dit valt deels te verklaren door wegvallend toerisme in de grensstad. Ook in Amsterdam (59 procent minder) en Utrecht (48 procent minder) gaat het niet goed.

De cijfers zijn ten opzichte van de zomermaanden verslechterd. Toen ging het nog relatief goed met het coronavirus. Sinds het kabinet begin november maatregelen trof om het coronavirus verder in te dammen, is de verwachting dat de omzetverliezen alleen maar verder toenemen.

Eerder in het jaar waarschuwde INRetail dat 28 procent van de winkeliers zijn deuren moet sluiten en dat bijna een op de vijf winkels leeg komt te staan als gevolg van de coronacrisis.