Zestigers blijken in 2019 relatief vaak te zijn verhuisd naar plattelandsregio’s zoals Drenthe, Zeeland of de Achterhoek. Volgens recent onderzoek van het CBS verhuizen vooral enigszins welgestelde zestigers uit de drukke Randstad bij voorkeur naar het rustiger platteland.Voor sommige zestigers zal de idee van rurale stilte in een moestuin met vergeten groenten aantrekkelijker zijn dan de urbane hectiek met een latte macchiato.

Statistisch blijken vooral de provincies Zeeland, Drenthe en plattelandsregio’s als de Achterhoek in trek. Florida op zijn Hollands. Welgestelde metropoolveteranen die de relatief dure woonregio’s verlaten en met hun vermogen neerstrijken in goedkopere gebieden.

Zo’n extra toestroom van draagkrachtige oudere inwoners kan helpen om voorzieningen op het platteland in stand te houden. Een welkom positief effect voor regio’s die erom bekend staan dat nogal wat jonge mensen met pit wegtrekken om hun kansen zoeken in de stad te zoeken. 

Het is echter de vraag of er met de toestroom van relatief veel ouderen op den duur voldoende niet-gepensioneerde inwoners zullen wonen. Neem Drenthe. Nu al is in sommige gemeenten van Drenthe meer dan een kwart van de inwoners gepensioneerd. Probeer dan maar eens een hulp in de huishouding te vinden.    

Toestroom (kapitaalkrachtige) gepensioneerden in krimpregio’s remt op langere termijn de vergrijzing niet af

Ook in 2019 blijken jongeren uit Drenthe te vertrekken. Om te studeren of een eerste baan of gewoon om iets te beleven. Geheel conform de roltraptheorie van Fielding.

Eenmaal maatschappelijk gearriveerd zoeken dertigers met hun partner een woonplek die past bij de gezinsfase. Inderdaad verhuizen er per saldo ook meer dertigers en veertigers met hun kids richting Drenthe dan er vertrekken. Vanaf leeftijd 55 stijgt het vestigingssaldo nog een tandje hoger. Per saldo overtrof anno 2019 de instroom van mensen met middelbare leeftijd en ouderen in Drenthe het verlies aan twintigers.

De 55-plussers vormden zelfs 36 procent van het vestigingsoverschot. Zo’n percentage is best teleurstellend. Hoe meer zestigers er naar Drenthe verhuizen, hoe sterker de aanwas van inwoners die na enkele jaren beginnen te kwakkelen en een beroep op zorg zullen doen. Een relatief sterke binnenlandse toestroom van zestigers draagt op middellange termijn zeker niet bij aan beperking van de nadelen van een vergrijzende provincie. Integendeel. Het valt te vrezen dat de tint grijs aan de hoge kant uitkomt.  

De 55-plussers vormden zelfs 36 procent van het vestigingsoverschot

Als Drenthe meer dertigers aan zich zou binden, zouden er in Drenthe ook meer kinderen worden geboren. Dat helpt de vergrijzing af te remmen. Overigens geldt dat net zo voor andere regio’s die ouderen aantrekken en jongeren verliezen. Maar helaas. Het aantal sterfgevallen stijgt in Drenthe inmiddels al jaren sterker dan het aantal geboorten. Toestromende senioren krijgen geen baby’s.