Het Noord-Brabantse samenwerkingsverband, bestaande uit de corporaties Alwel, Area, BrabantWonen, Casade, Stadlander, Tiwos, WonenBreburg en Zayaz, bestaat al een aantal jaar. Samen beheren zij meer dan 100.000 sociale huurwoningen. De aangesloten corporaties werken samen op het gebied van inkoop, duurzaamheid en circulariteit.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtsgevers (PIANOo) gaan de woningcorporaties bijstaan om de houtbouw in Nederland naar een hoger plan te tillen. De interesse in duurzame houtbouw komt voort uit de toenemende aandacht voor hernieuwbare grondstoffen. Hout is een circulair materiaal.

‘Zij willen ons ondersteunen in uren én in middelen, maar vooral met hun netwerk en expertise. Dat vergroot onze slagkracht enorm’, vertelt Harrie Windmüller, vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband Lente en bestuurder van BrabantWonen. ‘Door collectief te leren van individuele projecten maken we gebruik van ons netwerk. Daarom vormen we nu ook een inkoopsamenwerking waarin we samen optrekken met RVO.’

De woningcorporaties bedenken op hun beurt een visie en strategie om succesvol met houtbouw te werken. ‘Daarbij kijken we ook naar wat dit betekent voor de milieu-impact en wat nodig is voor de overgang van bouwen met steen en beton naar bouwen met hout’, aldus Windmüller. We onderzoeken ook hoe bouwen met hout écht een haalbare business case kan worden. Bijvoorbeeld met slim uitvragen en met eenzelfde manier van inkopen.’

Samenwerking om duurzame houtbouw haalbaar te maken

Jetske Thielen van Lente duidt de woorden van Windmüller: ‘Met deze samenwerking houden we de kosten zo laag mogelijk. We delen onze kennis en ervaring over houtbouw en vergelijke nu nieuwe technieken met oude technieken. Het samenwerken met RVO en PIANOo zorgt ervoor dat we concrete kennisvragen naar de markt brengen. Zij helpen ons dan weer met inzicht in de ontwikkelingen op de markt.’

‘Er lopen per woningcorporatie al een aantal initiatieven’, gaat ze verder. ‘Het is de bedoeling dat we deze initiatieven met elkaar verbinden en verstevigen. BrabantWonen ontwikkelt momenteel een woonproject van Cross Laminated Timber aan de Mozartsingel in Den Bosch, bijvoorbeeld.’ De bouw gaat deze maand van start.