Een flexwoning is een woning waarbij het gebouw, de locatie of de bewoner een tijdelijk karakter heeft. In Rotterdam gaat het om verplaatsbare sociale huurwoningen, die elke tien jaar worden verplaatst.

Omdat flexwoningen snel opgeleverd kunnen worden, kunnen ze de woningnood snel verlagen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ziet daarom veel toekomst in flexwoningen. Om de bouw van flexwoningen te versnellen, verzocht het ministerie eerder al het Planbureau voor de Leefomgeving om een verkennend onderzoek te doen naar mogelijke locaties.

De nieuwe flexwoningen in Rotterdam worden in de fabriek gemaakt en daarna direct naar locatie gebracht. Het is de bedoeling dat er verschillende flexwoningen tussen de 20 en 25 m² groot worden gebouwd. Voor studenten, jonge statushouders en gescheiden mensen moeten deze eenpersoonswoningen een uitkomst bieden. De meeste bewoners tekenen een huurcontract voor twee jaar, studenten mogen er vijf jaar wonen.

Flexwoningbuurten

In de eerste helft van 2021 worden in De Kroon in Delfshaven en De Waaier in Hoogvliet de eerste 150 woningen opgeleverd. Momenteel wordt er ook naar mogelijkheden gezocht om flexwoningen in Feijenoord, Nesselande, Hoek van Holland en Vreewijk te bouwen. De gemeente Rotterdam en diverse marktpartijen zullen de invulling van deze flexwoningbuurten in samenspraak met omwonenden verkennen.

‘Het is heel belangrijk dat mensen er echt samenwonen en er met elkaar een leuke plek van maken. In feite worden het volstrekt normale buurtjes met normale huizen. Alleen zijn de huizen nu verplaatsbaar’, legt projectmanager Fenna ter Haar uit.

Volgens haar vervangen de flexwoningen niet de reeds gestarte woningbouwprojecten. ‘Flexwoningen zijn een mooie aanvulling op alle woningbouwprojecten die in volle vaart doorgaan. Zo komen ze bijvoorbeeld tijdelijk op plekken waar later permanente woningen worden gebouwd.’

De flexwoningbuurten moeten als een mooi tussenalternatief worden gezien ‘Zo kunnen we veel spoedzoekers helpen. Het idee is dat mensen zich op Woonnet inschrijven. Als ze een flexwoning krijgen loopt de wachttijd door, zodat ze na twee jaar voldoende wachttijd hebben opgebouwd voor een sociale huurwoning. Voor sommige spoedzoekers is een woning de basis om ondertussen hun leven weer op poten krijgen’, zegt Ter Haar.