Het college van B&W wil dat vooralsnog in stand houden. Niet alleen omdat veel inwoners dat nummer goed kennen, ook prijkt het levensgroot op zo ongeveer alle voertuigen van de gemeente. Daar komt bij, aldus de verantwoordelijk wethouder, dat er veel kennis bij deze afdeling zit, die verloren gaat als nummer wordt opgeheven.

Overigens is er een derde manier om klachten door te spelen. Goesenaren kunnen via de website of de Buiten Beter App hun klachten doorgeven. Gemakkelijk en snel. De gemeente stimuleert die manier van communicatie en heeft er onlangs nog campagne voor gevoerd.