De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de voordracht van Francesco Veenstra. Hij volgt Floris Alkemade op, die tot 1 september 2021 Rijksbouwmeester blijft. Veenstra blijft verbonden aan architectenbureau Vakwerk

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft landschapsarchitect Jannemarie de Jonge en stedenbouwkundige en architect Wouter Veldhuis benoemd tot Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving. Zij volgen Berno Strootman en Daan Zandbelt op, die sinds september 2016 de functies van Rijksadviseurs hebben vervuld.  Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis blijven eveneens verbonden aan hun bureaus (respectievelijk Wing en MUST). Zij zijn benoemd voor een periode van vier jaar.

Francesco Veenstra

Francesco Veenstra (1973) is opgeleid aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en is sinds 2017 partner bij Vakwerk architecten in Delft. Daarvoor werkte hij 22 jaar bij Mecanoo, waar hij van 2007 tot 2017 mede-eigenaar was. In deze periode heeft hij aan veel maatschappelijke opdrachten gewerkt zoals de Library of Birmingham, Stadskantoor en stationshal Delft en cultuurcomplex Home in Manchester. Francesco Veenstra heeft veel ervaring in projecten voor culturele organisaties, hoger onderwijs, commercieel vastgoed en infrastructuur. Hij combineert zijn werk als architect momenteel met het voorzitterschap van de BNA.

Jannemarie de Jonge

Jannemarie de Jonge (1961) is landschapsarchitect en partner bij Wing, een adviesbureau dat met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties werkt aan duurzaam gebruik en ontwikkeling van de ruimte. Daarvoor was zij werkzaam in diverse (management)functies, bij gemeentelijke en provinciale overheden en onderzoeksinstituut Alterra. Zij promoveerde onder de titel 'Landscape Architecture between Politics and Science' op het regionaal ontwerp en de 'ontwerpdialoog' als vorm van interactief ontwerpend onderzoek. Jannemarie de Jonge is ook lid van de Mijnraad, voorzitter van de selectiecommissie voor het jaarboek Stedenbouw en Landschapsarchitectuur en bestuurslid van de EFL-Stichting.

Wouter Veldhuis

Wouter Veldhuis (1971) is stedenbouwkundige en architect en partner van MUST, een stedenbouwkundig bureau dat gericht is op de ontwikkeling van een rechtvaardige leefomgeving. Vanuit de vestigingen in Amsterdam en Köln wordt gewerkt aan stedelijke transformatie, strategieën voor stad en regio, cartografie en onafhankelijk onderzoek. Hij is ook lid van Stad-Forum, een onafhankelijke denktank die de gemeente Amsterdam adviseert over stedelijke ontwikkeling. Van 2012 tot 2018 was Wouter Veldhuis hoofd van de masteropleiding Stedenbouw aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.