Raymond Kouwenberg, bestuurslid Bedrijventerrein De Mark en gemeenteraadslid in Breda spreekt over een grote en unieke kans voor de stad. ‘In het Europese plaatje is er nergens een stad met een stuk land van deze grootte vrijgekomen dat zo dicht bij het historisch centrum ligt. Dit is een verantwoordelijke opgave voor Breda om deze toekomstwaarde te verwezenlijken.’

Over de invulling van het CSM-terrein heeft Kouwenberg een globale visie: een gebalanceerde mix van wonen, werken, recreëren en natuur. Het College heeft nog een bouwopgave liggen van 6.000 woningen. 845 daarvan kunnen op het CSM-terrein worden gerealiseerd. Een uitbreiding van het naastgelegen bedrijventerrein De Mark is minder aannemelijk, zegt het bestuurslid. Hoogbouw sluit hij niet uit.

Ook benadrukt Kouwenberg de ontwikkeling van het omliggende gebied. Naast het terrein stroomt De Mark, met een haven en recreatie. De haven doet het goed, steeds meer boten willen hier aanleggen. Het water moet een prominentere rol spelen bij het verbeteren van de omgevingskwaliteit: ‘bevaarbaar water dat leeft, verkoeling brengt en verblijfplaatsen biedt’. Daarbij wordt de rivier doorgetrokken door het centrum en stroomt het water straks weer langs de middeleeuwse stadspoorten van Breda.

Om een goede bestemming te geven aan het vrijgekomen CSM-terrein gaat de gemeente een langdurige integrale samenwerking aan. Alles wat in de stad speelt komt hier bij elkaar. Er ligt ook een opgave voor de verkeersafwikkeling en de verbinding met de omliggende gebieden, havenkwartier, woonwijken en het nieuwe station; CrossMark Breda. Bedrijventerrein De Mark is daarnaast ook volop bezig met de verduurzaming van de grond. Hierbij wordt in het ontwerp goed gekeken naar de schone omgeving voor mens en natuur. Zo zorgen groenstroken voor het behouden van de leefbaarheid voor dieren. ‘In de invulling van het CSM-terrein willen wij over 50 of 100 jaar met voldoening terugkijken. We moeten deze unieke kans goed aanpakken’, aldus Kouwenberg.