Dat blijkt uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2020 van het Kenniscentrum Studentenhuisvesting (Kences). Het Kences brengt sinds 2012 jaarlijks een rapport uit over studentenhuisvesting in Nederland. Dit jaar lag de focus op het coronavirus. Bijna 50.000 studenten vulden een enquête in die tijdens de eerste coronagolf werd verspreid.

Het coronavirus zorgt voor een daling van het aantal uitwonende studenten. Door de digitalisering van het onderwijs voelen studenten steeds minder vaak de noodzaak om op kamers te gaan. Daarnaast zijn er veel internationals uit de studentensteden vertrokken.

Het effect van het coronavirus zal nog jaren blijven doorwerken. In het rapport valt te lezen dat er in 2035 minder uitwonende studenten zijn dan voor de uitbraak, als het coronavirus nog tot en met de zomer van 2021 actief is. Dit terwijl de studentenpopulatie in Nederland nog steeds groeiende is.

Volgens Ruben Snijder, die zich namens de studentenorganisatie VIDIUS inzet voor studenten in Utrecht, heeft de keuze van studenten om steeds vaker thuis te blijven niet alleen te maken met de digitalisering van het onderwijs. ‘Het wordt de studenten ook financieel erg lastig gemaakt.’

Dit blijkt ook uit het rapport. In de afgelopen zes jaar is de gemiddelde huurprijs met elf procent gestegen. Daarnaast zijn de woonlasten naast de inflatie nog eens met twee procent omhoog gegaan. In totaal zijn studenten op kamers 44 procent van hun maandelijkse inkomsten kwijt aan huurlasten.

Ook het coronavirus draagt hier zijn steentje aan bij. Achttien procent van de studenten geeft aan geen inkomsten meer te hebben door corona. 'De huur wordt nu nog meer uit leningen betaald. Studenten worden zo met een grotere schuld opgezadeld', zegt Snijder. 'De kosten om op kamers te gaan zullen ook alleen maar toenemen, terwijl er steeds meer inkomsten wegvallen door het coronavirus.'

Woningtekort blijft

Ondanks het afnemen van de vraag naar studentenhuisvesting, is er nog steeds een groot woningtekort. Op nationale schaal is er behoefte aan de bouw van 22.000 studentenwoningen. ‘Het beeld is vertekend. Veel meer studenten willen op kamers, maar zien af door de hoge kosten van het kamerhuren.’

In de komende jaren worden er naar verwachting 3.000 studentenwoningen bijgebouwd om dit tekort te verkleinen. Opvallend daarbij is dat het aantal kamers in de woningvoorraad afneemt met 5.500, terwijl het aantal eenkamerwoningen stijgt met 6.400.

Volgens Snijder zitten studenten helemaal niet te wachten op eenkamerwoningen. 'Het is nu interessanter voor marktpartijen om studio’s te bouwen vanwege de huurtoeslag. Huurtoeslag zou er moeten komen voor alle studentenhuizen en -complexen. En de terugkeer van de basisbeurs zou het voor studenten ook aantrekkelijker moeten maken om weer op kamers te gaan.'