Dat meldt Cobouw. De bedoeling van de veevoermaatregel was dat de boeren hun koeien vanaf september minder eiwitrijk voer zouden geven, maar deze maatregel ging in augustus van tafel omdat deze te weinig stikstofreductie zou opleveren.

Dat heeft nu gevolgen voor de woningbouw in de Randstad, al verandert er volgens Schouten weinig aan de omvang van de stikstofruimte daar. Dit komt doorddat de vervangende maatregel, de toevoeging van de subsidieregeling voor sanering van varkenshouderijen, minder effect heeft in de Randstad dan in het oosten en in het zuidoosten van het land. Daar zijn namelijk veel meer varkenshouderijen gevestigd. Op deze locaties komt dus relatief meer depositieruimte beschikbaar om eventuele bouwprojecten te starten. Melkveehouderijen, waar de veevoermaatregel effect op zou hebben, zijn meer gespreid over het land.

De reductie van het aantal bouwplannen in de Randstad komt overigens niet uit de lucht vallen. Eerde waarschuwden stikstofexperts al voor de gevolgen van het stikstofbeleid op de woningbouw. Ook het RIVM gaf aan dat de stikstofplannen weinig ruimte bieden voor woningbouw in de Randstad.

Ook Schouten liet in 2019 al de problemen doorschemeren. ‘Aan de Zuid-Hollandse kust, in het bijzonder de regio Leiden-Den Haag, worden mogelijkerwijs sneller grenzen bereikt, gegeven de grote woningbouwvraag en de beperkte ruimte die er is voor aanvullende stikstofdepositie op de kwetsbare natuur. Hier zal gebiedsgericht met de betrokken partijen, inclusief het Rijk, gezocht moeten worden naar mogelijkheden’, aldus de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Toch is er nog steeds ruimte voor een aantal extra woningbouwprojecten, bovenop de al negentig vergunningsaanvragen (voor ongeveer 23.000 woningen) en drie grootschalige infrastructuurprojecten. De depositieruimte is beschikbaar gekomen door de invoer van de snelheidsmaatregel in maart.

Recentelijk maakte Schouten nog bekend dat er een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningsplicht komt voor de bouwsector. De vrijstelling is alleen voor bouwprojecten in de bouw- of sloopfase, waarin de uitstoot slechts tijdelijk en beperkt is. Om deze vrijstelling mogelijk te maken reserveerde het kabinet een miljard euro tussen 2021-2030 voor stikstofreductie in de bouw.