Hoe beoordeelt u de maatregel van uw Rotterdamse collega?

'We hebben een aantal jaren geleden onderzoek gedaan naar het effect van bonussen op de komst van leraren. Daaruit bleek dat docenten uit krimpregio’s er niet voor naar Den Haag zouden komen. De woonlasten in een grote stad zijn bijvoorbeeld hoger. Daar weegt een eenmalige bonus niet tegenop.'

In hoeverre speelt de problematiek in uw stad?

'Ook Den Haag heeft te maken met een learentekort. Denk aan beta-vakken en wiskunde. Handicap is dat we geen lerarenopleiding binnen de stadsgrenzen hebben. Via een blended lerarenopleiding gaan we het mogelijk maken onderwijstalent aan de stad te binden.'

Verwacht u nu geen concurrentieslag tussen gemeenten en scholen?

'Nee. Docenten kiezen volgens ons op inhoud, op de identiteit en sfeer van de school en op de stad. Niet op financiële prikkels.'

Mag geld wel een motivatie zijn om ergens aan de slag te gaan als leraar?

'Het werkt niet. Wat werkt zijn aandacht en betrokkenheid van schoolleiders, schoolbesturen en gemeente voor de mensen in de grote steden die actief zijn in het onderwijs. Inhoudelijke ondersteuning, een schouderklop, vragen naar de wensen van docenten. Dat motiveert.'