Dat meldt het Planbureau van de Leefomgeving in de Klimaat- en Energieverkenning 2020. Voor de analyse combineerde het PBL gegevens van het CBS over de eerste helft van 2020 met twee emissiescenario’s voor de komende maanden.

In scenario het eerste scenario blijft de verdere impact van COVID-19 beperkt, verlopen de laatste maanden van 2020 relatief koud en zijn de omstandigheden (met name de verhouding tussen de prijzen van kolen en gas) gunstig voor elektriciteitsproductie in Nederland. Het tweede scenario is daarvan het spiegelbeeld, met een tweede lockdown, relatief hoge temperaturen en minder productie van elektriciteit in Nederland.

Om het Urgenda-doel te behalen mogen de emissies in 2020 niet meer dan 166 megaton (miljoen ton) CO2-equivalenten bedragen. In het eerste scenario komt de uitstoot in 2020 op 174 megaton, en in het tweede op 164 megaton. Het is dus nog onzeker of het Urgenda-doel wordt gehaald, aldus het PBL.

Volgens voorlopige cijfers is de emissiereductie in 2019 ten opzichte van 1990 17 procent. Voor 2030 wordt een reductie van 34 procent geraamd, met een bandbreedte tussen de 30 en 40 procent. Zelfs in het meest gunstige geval is het dus onwaarschijnlijk dat het gestelde reductiedoel van 49 procent in 2030 wordt gehaald.  Daarvoor moet de jaarlijkse emissiereductie verdubbelen, van 3 megaton per jaar in de periode 2010 - 2019 naar 6 megaton per jaar in de periode 2020 tot 2030.

Vanuit de milieuhoek wordt scherp gereageerd op de bevindingen van het PBL. Milieudefensie en Greenpeace uiten gezamenlijk hun zorgen in een persstatement: ‘Zelfs met een wereldwijde pandemie dreigt Nederland niet aan het Urgenda-vonnis te voldoen. Om het klimaatdoel voor 2030 te halen, moet het kabinet twee keer zo snel de CO2-uitstoot verminderen volgens het PBL. Het mag daarom niet zo zijn dat Rutte broodnodige klimaatmaatregelen uitstelt tot na de verkiezingen. Doorpakken is nu nodig, met een flinke CO2-heffing voor de industrie, halvering van de veestapel en massale energiebesparing in de gebouwde omgeving en het verkeer. Elke dag dat het kabinet tijd verspilt, neemt de klimaatschade toe en lopen de kosten voor burgers verder op. De crisis is nu. De maatregelen hadden er gisteren al moeten zijn.’

Ook de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maant tot meer actie, omdat dit economisch voordelig uit kan pakken. ‘Het Klimaatakkoord biedt grote kansen voor economie en werkgelegenheid. Die kunnen we in de corona-crisis extra goed gebruiken’ zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE.