Het is niet ondenkbaar dat het aandeel van groene investeringen en bijbehorende arbeidsplaatsen de komende jaren verder zal oplopen. Cor Pierik, econoom bij het CBS: ‘We zitten nog volop in de energietransitie, er ligt nog een flinke opgave. De afgelopen tien jaar was substantiële groei in de werkgelegenheid bij de duurzame energiesector, vooral door investeringen in wind-, zonne-energie en duurzame mobiliteit.’

Relatief meer duurzaam

Energiegerelateerde activiteiten is een breed begrip: het gaat om investeringen in conventionele energie, hernieuwbare energie, energienetwerken en energiebesparing. Van de 14,8 miljard was 3,1 miljard bestemd voor conventionele sectoren als de gas- en olie-industrie, 4 miljard voor hernieuwbare energie uit bijvoorbeeld zon en wind, 4,1 miljard voor energiebesparing met bijvoorbeeld isolatie en 3,6 miljard voor infrastructuur voor het transporteren en distribueren van gas en elektriciteit.

De cijfers tonen een flink omslag ten opzichte van eerdere jaren. Terwijl het aandeel investeringen in conventionele energie daalde, groeide het aandeel investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing sinds 2012. In 2014 werd bijvoorbeeld nog 5,7 miljard geïnvesteerd in conventionele sectoren.

De investeringen in groene energie liepen juist flink op in het afgelopen decennium. In 2008 bedroeg het totaal aan investeringen in hernieuwbare nog 1,7 miljard. Vooral de investeringen in zonne-energie zijn toegenomen. Ook de investeringen in windenergie groeiden, maar variëren sterk per jaar. Dit komt door de aanleg van grote windparken op zee, waardoor investeringspieken ontstaan. Met de extra investeringen in hernieuwbare energie liepen ook de investeringen in energie-infrastructuur op, doordat stroom uit wind en zon meer netwerkcapaciteit vergt.

Duurzame energie levert meer werk op

Gedurende de periode 2008–2014 nam de werkgelegenheid vooral toe door investeringen in conventionele energie (15 duizend voltijdbanen). Na 2014 daalde de werkgelegenheid in conventionele sectoren, terwijl de werkgelegenheid in hernieuwbare energie, netwerken en energiebesparing is gestegen.

De werkgelegenheid die voortvloeit uit investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing is toegenomen tot ruim 57 duizend voltijdbanen in 2018. In 2014 waren dit er nog 43 duizend. Investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing zorgen voor relatief veel banen omdat het vaak gaat om arbeidsintensief werk, zoals het isoleren van woningen en het plaatsen van zonnepanelen. Ook de werkgelegenheid in elektrisch vervoer is sterk gegroeid, in 2008 waren er 400 voltijdbanen in elektrisch vervoer, in 2018 waren dit er 4.200.