Tijdens het online symposium: Integrale aanpak openbare ruimte op 29 oktober werd de City Deal getekend. Deze zal voor drie jaar gelden.

Met de oplopende druk op stedelijke thema’s als woningbouw, klimaatadaptie en deelmobiliteit moeten steeds meer stedelijke vraagstukken meewegen in het ontwerp van de ruimtelijke omgeving. Hiervoor zijn slimme, soms datagedreven producten nodig, die zowel boven- als ondergronds meerdere functies uitoefenen. Om dit te verwezenlijken is een nieuw samenwerkingsverband nodig.

Tijdens het symposium vanuit Haarlem kwamen verschillende ontwerpers en adviseurs aan het woord. ‘We bevinden ons in een kanteling van de ruimtelijke ordening, waarbij we letterlijk van onder naar boven opnieuw moeten kijken. Water, flora en fauna, kavels en energie worden elk afzonderlijk bestudeerd en daarna meegenomen in het ontwerp’, aldus Joyce van den Berg, hoofdontwerper Openbare Ruimte bij Gemeente Amsterdam. Bij de presentaties werd gesproken over modulair ontwerpen, waarbij slimme kabelkokers data meevoeren om zo de behaalde prestatie te meten, en parametrisch ontwerpen, waarbij 3D-modellen in combinatie met data vroegtijdig meer informatie bieden over ruimtelijke projecten.

Josja van der Veer, directeur Ruimte en Duurzaamheid Gemeente Amsterdam: ‘Ik ben bijzonder trots dat zoveel stakeholders zich aan dit initiatief verbinden. Nutsbedrijven, waterbedrijven, waterschappen en kennisinstellingen. Deze aanpak laat zien hoe je samen met ontwerpers, bedrijven en bewoners vorm kan geven aan een duurzame stad. Uiteindelijk hebben de burgers hier plezier van.’

‘Een samenwerking tussen steden en ministeries als deze is niet nieuw’, vertelt Thuy Do, Senior adviseur Water, Bodem en Klimaat bij Gemeente Rotterdam. ‘Wel is de variatie in disciplines en partners die hier nu bij betrokken wordt bijzonder. En hoe onze focus ligt op de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de steden en gebieden. Ook gaan we de projecten integraal besturen. Kijk bijvoorbeeld naar ontwikkelingen in de biodiversiteit of energiegebruik. Deze moeten landelijk en langdurig beheerd worden en niet als eenmalige investering uitgevoerd worden.’ 

De City Deals zijn onderdeel van Agenda Stad. Dit is een samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders met de focus op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van de steden. 3 december vindt de tweede ondertekening plaats.