71.500 van de in 2019 nieuw gerealiseerde woningen werden nieuw gebouwd. In 12.500 gevallen betrof het zogenaamde transformatiewoningen, zoals kantoor- of winkelpanden die zijn omgebouwd tot woningen. Deze werden gerealiseerd in 2.660 panden, veelal in (zeer) sterk verstedelijkte gebieden. Het aantal in 2019 gerealiseerde transformatiewoningen is daarmee ongeveer gelijk aan 2018.  

Zuid- en Noord-Holland waren in 2019 samen verantwoordelijk voor de helft van de transformatiewoningen. In Rotterdam werden 1905 panden, 37 procent van de totale nieuwe woningvoorraad, getransformeerd tot woning. De gemeente is daarmee, qua absolute aantallen, koploper. In Amsterdam werden 1320 woningen omgebouwd (17 procent van de nieuwe woningvoorraad), in Den Haag 875 (23 procent).

Afgezet tegen het totaal aantal nieuwe woningen, zijn transformatiewoningen in Capelle aan den IJssel populair. In deze gemeente bestond drie kwart van de nieuwe woningvoorraad uit transformatiewoningen (320 woningen). In 2018 werd in deze gemeente geen enkele woning getransformeerd. Ook in Leeuwarden werd vorig jaar veel getransformeerd (610 woningen).

(Tekst loopt verder onder de afbeelding)

Van alle transformatiewoningen gaat het in 46 procent van de gevallen om omgebouwde kantoorruimte. Een kwart wordt gerealiseerd in voormalige winkels of in maatschappelijk vastgoed. Transformatiewoningen zijn veelal bestemd voor verhuur en relatief klein. Zo heeft bijna de helft van de vorig jaar getransformeerde woningen een oppervlakte van 15 tot 50 vierkante meter.  

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet aan transformatie te blijven stimuleren en hiervoor 20 miljoen euro extra beschikbaar te stellen. Dit moet ongeveer 9.000 extra woningen opleveren.