Het Hyperloop Development Program kent in totaal een budget van ruim €30 miljoen. Het overgrote deel van de financiering komt vanuit het bedrijfsleven. In de kamerbrief staat beschreven dat het, om de Nederlandse mobiliteit in de toekomst te waarborgen en te voldoen aan de klimaatdoelstelling, belangrijk is dat we ons richten op slimme, groene en snelle mobiliteitsoplossingen.

Zo experimenteert het ministerie van IenW onder andere met ontwikkelingen als elektrisch hybride vliegen, drones, deelmobiliteit en Mobility as a Service (MaaS). De hyperloop, hoewel nog vroeg in zijn ontwikkeling, past qua ontwikkeling in dit rijtje. Met name op het gebied van duurzaamheid kan de hyperloop winst opleveren omdat rolweerstand en luchtweerstand worden geminimaliseerd.

De bedoeling van het Hyperloop Development Program is het bouwen van een testbaan op schaal in Groningen en het doen van studies en onderzoek gefocust op het ontwikkelen van de techniek, veiligheid, Europese standaarden, maatschappelijke kosten en baten en ruimtelijke inpassing. Het programma wordt getrokken door bedrijven uit binnen- en buitenland. Het opzetten van een open en Europees ecosysteem waarin gezamenlijk aan de technologie gewerkt kan worden staat centraal. Het programma staat open voor nieuwe toetreders.

Betrokkenheid van overheden in het programma is van belang om publieke waarden te borgen, staat in de brief. Daarnaast zal de Rijksoverheid vooral een faciliterende rol spelen. Het gaat naast het ontwikkelen van de techniek immers ook om certificering, regelgeving, interoperabiliteit en ruimtelijke inpassing.

De hyperloop is een potentieel nieuw en snel transportmiddel: een voertuig door een buis met lage druk.