Het aantal reclamemasten zal de komende jaren toenemen, is de schatting van het College van Rijksadviseurs in het recente advies. Analoge reclameborden veranderen bovendien steeds vaker in een digitaal bord waarin reclameboodschappen elkaar afwisselen. In het advies ‘Wat doet dat daar – geen reclame in het landschap’ noemt het college deze trend ‘verontrustend’. Digitale borden eisen, evenals een toename in aantal borden, onze aandacht op. ‘Juist omdat we steeds meer tijd zoomend, app’end en netflixend doorbrengen, verdienen de rust, de schoonheid en de troost die landschappen bieden alle bescherming’, zegt Rijksadviseur Berno Strootman.

In haar advies doet het college vijf aanbevelingen. Allereerst roept ze op de aanwezigheid van reclamemasten en -dragers in kaart te brengen. Rijkswaterstaat en ministeries moeten vervolgens het initiatief nemen om, samen met burgemeesters en provincies, beleid te maken en dit op te nemen in de uitvoeringsagenda van de NOVI. Als het aan het college ligt, worden nieuwe reclamedragers rond snelwegen verboden. Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt, maar alleen in strikt afgebakende zones. Ook moet een verbod komen op nieuwe ledschermen en moet voor bestaande masten een limiet worden gesteld voor de snelheid waarmee beelden mogen wisselen. Zowel bij de ledschermen als masten moet worden ingezet op een ‘uitsterfbeleid’. Als laatste punt adviseert het college te handhaven op de nieuwe regels en op illegale masten.

‘Tijdelijk gezant’ Tijs van den Boomen, die namens de Rijksbouwmeester onderzoek deed, schat dat er in Nederland ongeveer 130 professionele masten staan die verhuurd worden voor reclame. Ongeveer 30 daarvan zijn digitaal. Het advies van het college richt zich ook op palen, borden en trailers in de snelwegzones.