De applicatie maakt het voor alle gemeenten in de provincie en de gemeente Rotterdam, inclusief het havengebied, mogelijk om met een quickscan het gebied te verkennen. Vervolgens kunnen individuele parkeerlocatie onderzocht worden. Van iedere solarcarport is zichtbaar aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan, wat de investeringen en de opbrengsten zijn en worden resultaten gevisualiseerd.  

Daarmee worden grondeigenaren, maar ook investeerders en lokale energie-coöperaties geholpen om een interessante businesscase te maken om zonne-energie op te wekken, zegt Rotterdamse wethouder Arno Bonte (duurzaamheid). Bonte wil de komende twee jaar binnen zijn gemeente minimaal 50 solarcarports ontwikkelen. De provincie en gemeente denken bovendien dat door inzichtelijk te maken welke terreinen geschikt zijn, hoeveel energie kan worden opgewekt en wat de investeringen en de terugverdientijd zijn, de kans voor zonnepanelen op parkeerterreinen steeds groter wordt.

Parkeerterreinen zijn extra aantrekkelijk door de groei in elektrisch aangedreven auto’s, zegt gedeputeerde Edward Stigter. ‘Wanneer je direct laadpalen plaatst bij een solarcarport sla je twee vliegen in één klap en dat is vaak goed voor de financiële haalbaarheid. Met Park the Sun kunnen niet alleen wij als overheid zelf gemakkelijker het initiatief nemen, maar bijvoorbeeld ook een zorgcentrum, hotel of de lokale accountant.’

Op locaties in Rotterdam en Bloemendaal kunnen mensen hun auto al op een solarcartport parkeren.