De provincie Utrecht heeft zich tot doel gesteld in 2050 klimaatbestendig en waterveilig te zijn. In het Programmaplan Klimaatadaptatie zijn de ambities en de te nemen stappen voor de komende vier jaar uitgewerkt. Waar mogelijk worden woningen, kantoren en infrastructuur ter voorkoming van wateroverlast en hittestress anders aangelegd. Hierin werkt de provincie nauw samen met gemeenten, waterschappen en andere betrokkenen in een gebied of van een project.

Een pijler in het provinciale beleid is ook werken aan bewustwording van inwoners, organisaties en bedrijven over hun bijdrage aan een klimaatbestendige woon- en werkomgeving, zoals het opvangen van regenwater of het creëren van schaduw.

Het extremere weer zorgt ook voor uitdagingen in de provincie, zegt Gedeputeerde Hanke Bruins Slot. 'Flinke plensbuien zetten kelders blank of zorgen voor akkers die te nat zijn. Soms binnen enkele weken gevolgd door langdurige droogte en hitte, met meer risico op natuurbranden of gezondheidsklachten bij mensen tot gevolg. Samen met bewoners, waterschappen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties willen we aan de slag, zodat Utrecht ook in de toekomst een veilige en mooie provincie blijft.’