Foto: Stocksnap, Pixabay

Provincie Utrecht steekt miljoenen in strijd tegen gevolgen extreem weer

De provincie Utrecht investeert vier miljoen in maatregelen om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van extremer weer. Provinciale Staten hebben plannen voor de komende vier jaar goedgekeurd.

De provincie Utrecht heeft zich tot doel gesteld in 2050 klimaatbestendig en waterveilig te zijn. In het Programmaplan Klimaatadaptatie zijn de ambities en de te nemen stappen voor de komende vier jaar uitgewerkt. Waar mogelijk worden woningen, kantoren en infrastructuur ter voorkoming van wateroverlast en hittestress anders aangelegd. Hierin werkt de provincie nauw samen met gemeenten, waterschappen en andere betrokkenen in een gebied of van een project.

Een pijler in het provinciale beleid is ook werken aan bewustwording van inwoners, organisaties en bedrijven over hun bijdrage aan een klimaatbestendige woon- en werkomgeving, zoals het opvangen van regenwater of het creëren van schaduw.

Het extremere weer zorgt ook voor uitdagingen in de provincie, zegt Gedeputeerde Hanke Bruins Slot. 'Flinke plensbuien zetten kelders blank of zorgen voor akkers die te nat zijn. Soms binnen enkele weken gevolgd door langdurige droogte en hitte, met meer risico op natuurbranden of gezondheidsklachten bij mensen tot gevolg. Samen met bewoners, waterschappen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties willen we aan de slag, zodat Utrecht ook in de toekomst een veilige en mooie provincie blijft.’

De app van Stadszaken is gratis te downloaden via de Google Play Store en de App Store van Apple. Met de app heb je nieuws, opiniestukken en achtergrondverhalen over de fysieke inrichting van Nederland in een vloek en een zucht op het scherm van je smartphone of tablet. Een must-have voor de RO-professional en de liefhebbers van stedelijke en ruimtelijke trends.
Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen