Wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie): ‘Ik ben ongelofelijk trots en tevreden. Hiermee laten we zien dat het kan: in een dichtbevolkte stad als Den Haag schone warmte uit eigen bron gebruiken.’

Er wordt vanuit de bron op 2 kilometer diepte water van circa 78 graden Celsius opgepompt. Die warmte wordt overgezet en via het stadsdverwarmingsnet krijgen woningen in stadsdeel Zuidwest verwarming en warm kraanwater. De Haagse wijk Zuidwest, onderdeel van de Proeftuinen Aardgasvrij, krijgt op deze manier schone warmte.

Aardwarmte wordt al meer gebruikt in de glastuinbouw, onder andere in het naburige Westland. De gemeente heeft via het Energiefonds Den Haag een deel van de financiering beschikbaar gesteld voor deze bron.

Er gelden strenge veiligheidseisen voor een definitief besluit voor winning van aardwarmte. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verleent dit besluit. Dit besluit nemen ze op basis van adviezen van de SodM, TNO, de Mijnraad, gemeente Den Haag, de Omgevingsdienst Haaglanden, de provincie Zuid Holland en het Hoogheemraadschap Delfland. Dit besluit is vandaag genomen, waardoor aan de eerste huizen in Den Haag aardwarmte geleverd kan worden.