Dit is 0,7 procent meer dan het jaar daarvoor. Deze toename is vooral toe te schrijven aan de groei van het Nederlandse wagenpark, dat met 1,9 procent steeg ten opzichte van een jaar eerder. Nederland telde in 2019 ruim 9,5 miljoen personenauto’s, bijna 180 duizend meer dan het jaar daarvoor. Gemiddeld werd per auto vorig jaar dus minder gereden dan in 2018.

Sterkste groei kilometers bij auto’s van bedrijven

Personenauto’s van particulieren legden in 2019 in totaal 95,9 miljard kilometer af. Dat is 78 procent van het totaal aantal gereden personenautokilometers en 0,2 procent meer dan een jaar eerder. Bedrijfspersonenauto’s reden samen 26,6 miljard kilometer, 2,7 procent meer dan een jaar eerder. Particulieren hadden vorig jaar samen in totaal ruim 8,3 miljoen auto’s in bezit en bedrijven ruim 1,2 miljoen.

Ruime verdubbeling elektrische kilometers

Het aantal kilometers dat werd afgelegd door volledig elektrische auto’s liet in 2019, vergeleken met een jaar eerder, een ruime verdubbeling zien (+ 121,9 procent). De kilometers afgelegd door plug-inhybrides namen voor het tweede jaar op rij af. Nederland telde vorig jaar 108,6 duizend volledig elektrische en 106,5 duizend plug-inhybride auto’s.

Beide soorten elektrische auto’s zijn samen goed voor 3,1 procent van alle autokilometers in 2019. In 2015 was dit aandeel nog 1,1 procent. Deze zogeheten stekkerauto’s nemen inmiddels een groter deel van de gereden kilometers voor hun rekening dan bijvoorbeeld auto’s op LPG, die een aandeel van 1,6 procent hebben.

Meer kilometers op benzine, minder op diesel

Het aantal op benzine gereden personenautokilometers nam in één jaar tijd met 3,5 procent toe tot 84,2 miljard. Diesels legden in 2019 juist 6,8 procent minder kilometers af (32,2 miljard kilometer) dan een jaar eerder.

Met name bij auto’s op naam van bedrijven (rechtspersonen) was een sterke ontwikkeling te zien. Bij deze groep nam het aantal dieselkilometers met 12,9 procent af, terwijl de benzinekilometers met 23,1 procent groeiden. De meeste kilometers reden bedrijven nog steeds met diesels: 11,9 miljard kilometer tegenover 11,5 miljard kilometer met benzineauto’s. In totaal stonden er vorig jaar 400 duizend dieselauto’s op naam van bedrijven en 635 duizend benzineauto’s.

Particulieren  reden in 2019 ruim driekwart van alle kilometers op benzine (72,7 miljard kilometer), 0,9 procent meer dan een jaar eerder. Met dieselauto’s werd 2,8 procent minder gereden. Particulieren bezaten vorig jaar ruim 7,1 miljoen auto’s met een benzinemotor en ruim 1 miljoen diesels.