Gedeputeerde Rob van Muilekom reikte de prijzen uit tijdens een bijeenkomst met alle deelnemers van de Challenge.

De komende tien jaar zijn in de provincie Utrecht zevenduizend extra middenhuurwoningen met een huurprijs tussen €720 en €1000 nodig. Financiële haalbaarheid of onvoldoende doorstroming zijn dan knelpunten die realisatie tegenhouden. Met de Challenge Middenhuur daagde de provincie gemeenten, ontwikkelaars en beleggers uit om met creatieve oplossingen te komen om de bouw van middenhuurwoningen te versnellen.

Pilotproject

Het project van de gemeente Utrecht en Bouwinvest was een pilot om middenhuurwoningen met voorrang toe te wijzen aan mensen met een middeninkomen én mensen die een sociale huurwoning achterlieten. Met succes: alle 53 middenhuurwoningen van nieuwbouwproject ‘Rachmaninoff’ zijn verhuurd aan mensen uit deze inkomensvoorrangsgroep, 10 van deze huishoudens hebben extra voorrang gekregen omdat ze een sociale huurwoning achterlieten. Van de tien doorstromers lieten er acht een woning achter in de gemeente Utrecht.

'We zien voor ons wel degelijk een taak om de doorstroming te helpen bevorderen. Het is een maatschappelijk belang dat er sociale huurwoningen vrijkomen, en doorstromers kunnen daarvoor zorgenm,' zei asset manager bij Bouwinvest Maurice Tulkens eerder over het project.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: ‘In de Challenge is gezocht naar oplossingen om de bouw van middenhuurwoningen verder vlot te trekken. Volgens de jury is dit project er op concreet niveau in geslaagd om het woningaanbod in de middenhuur transparanter te maken én om de doorstroming vanuit de sociale huur te vergroten. Het project is innovatief en kan op grotere schaal worden toegepast. Dit idee en andere oplossingen uit de Challenge zijn daarmee goede voorbeelden voor andere woningbouwprojecten.’


Bron: Provincie Utrecht

Woningen naar juiste groepen

Utrecht heeft voorrangregels voor de toewijzing van middenhuurwoningen opgenomen in de huisvestingsverordening. De pilot heeft laten zien dat het in de praktijk werkt. ‘Het is belangrijk dat deze woningen waar een nijpend tekort aan is bij de juiste groepen terecht komen. Daar draagt de pilot dus ook aan bij. Ook helpt het bij de doorstroming van mensen vanuit de sociale huur naar de middenhuur. Heel mooi dat de provincie dit beloont met een prijs. We gaan ook zeker door met deze aanpak’, zegt wethouder Wonen Kees Diepeveen van de gemeente Utrecht.

Stimuleringsprijs

Stichting Compleks kreeg de stimuleringsprijs voor hun plannen voor een complex met sociale woningbouw en middenhuur in één gebouw, aangevuld met zorgwoningen, om zo doorstroming te stimuleren. De provincie ondersteunt de Stichting met de verdere uitwerking van hun plannen.

‘Wonen is meer dan enkel op je plekje zitten,’ zei Amresh Jokhoe eerder over dit project. De dichter en fotograaf is één van de drijvende krachten achter stichting Compleks. ‘Wonen is een werkwoord. Het is actief in contact staan met de samenleving.’ De sociale en gemengde insteek van Compleks vertaalt zich in de praktijk naar L-vormige inpasbare woonunits. De woningen zijn relatief klein, 37m2 voor sociale huur, 55m2 voor middenhuur, maar dat wordt gecompenseerd met grote gedeelde ruimten. ‘Vooral starters, millennials als ik dat zo mag zeggen, staan daarvoor open. Die willen graag delen.’ Een haalbare businesscase is mogelijk door met prefabtechnieken en materialen als hout te werken.

Jury

Een professionele vakjury heeft de projecten beoordeeld. De jury bestaat uit Rob van Muilekom (gedeputeerde Binnenstedelijke ontwikkeling en Wonen provincie Utrecht), Rob van Gijzel (voorzitter Samenwerkingstafels Middenhuur en voormalig burgemeester Eindhoven) en professor Edwin Buitelaar (Universiteit Utrecht en Planbureau voor de Leefomgeving).