Met een 'Finance for Biodiversity Pledge' beloven 26 partijen uiterlijk in 2024 vijf doelen te verwezenlijken. Onderdeel daarvan zijn kennisdeling, het in kaart brengen van de impact die activiteiten hebben op de biodiversiteit, en transparante communicatie over de impact van investeringen op de biodiversiteit, positief én negatief.

Het rapport bevat definities en uitgangspunten om de positieve en negatieve impact van investeringen op biodiversiteit te meten. Zo kunnen financiële instellingen in vier stappen een impact assessment uitvoeren en wordt in het rapport ingegaan op de footprint per asset: staatsobligaties, beursgenoteerde aandelen, projectfinanciering, hypotheken, investeringen in groene energie of indirecte investeringen.

Steeds meer banken, verzekeraars en pensioenfondsen beseffen dat het vernietigen van biodiversiteit een groot risico vormt, ook voor investeringen, zegt Arie Koornneef, directeur ASN Bank. ‘Wij roepen andere financiële instellingen op zich uit te spreken voor biodiversiteitsherstel - bijvoorbeeld via de Finance for Biodiversity Pledge - en via deelname aan de PBAF over te gaan tot actie.'

Eerder waarschuwde De Nederlandsche Bank (DNB) al dat een verlies aan biodiversiteit ook een risico vormt voor bedrijven en banken. Sommige bedrijven zijn afhankelijk van ecosysteemdiensten. Dit kan resulteren in een risico voor instellingen die in deze bedrijven investeren, zei Joris van Toor (beleidsadviseur DNB) vorig jaar op de Nationale Groendag 2019. Daarnaast brengt ook klimaatverandering risico’s met zich mee. Als klimaatverandering doorzet, heeft dat onder meer meer claims op schade door extreem weer tot gevolg.

PBAF werd in 2019 opgericht door ASN Bank in samenwerking met Triodos, ACTIAM, Triple Jump, Robeco and FMO.