Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft onderzoek naar de mogelijke rol van kernenergie in de energiemix van ENCO naar de Kamer gestuurd, die daar eerder om vroeg.

De kosten van kernenergie zijn vergelijkbaar met wind en zon, blijkt uit het onderzoek. Dat komt volgens de onderzoekers door de systeemkosten, zoals aansluitkosten en benodigde investeringen in het netwerk, die zonne- en windenergie met zich meebrengen.

Ook blijkt dat de levensduurverlenging van een kerncentrale over het algemeen de goedkoopste manier is om CO2 te besparen, goedkoper dan zon en wind. Voorwaarde voor een concurrerende prijs van kernenergie is wel dat Nederland met één of meer kerncentrales aansluit bij bestaande seriebouw van (buitenlandse) kerncentrales vanwege de toch al lange constructietijd.

De onderzoekers stellen verder vast dat kernenergie per terawattuur de meest veilige wijze van produceren van elektriciteit is; veiliger dan zon en wind.

Vervolg

Tijdens de Algemeen Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om een marktconsultatie te houden onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland, te onderzoeken welke publieke ondersteuning daarvoor nodig is en te verkennen in welke regio's er belangstelling is voor de realisering van een kerncentrale. Het kabinet gaat aan de slag met de uitvoering van deze motie en informeert de Tweede Kamer voor het Kerstreces over de voortgang van de uitvoering.