De gaswinning uit het Groningenveld daalt komend jaar naar maximaal 8,1 miljard kuub. Dat is 1,2 miljard kuub minder dan in juni was voorzien. Dat staat in een Kamerbrief van minister Wiebes (EZK) over het zogenaamde vaststellingsbesluit. 

Minister Wiebes besloot in 2018 om de gaswinning te stoppen vanwege de veiligheid van de Groningers. Door aardbevingen ten gevolge van de gaswinning raakten eerder duizenden huizen beschadiged. De zwaarste aardbeving vond in het dorp Huizinge plaats op de avond van 16 augustus 2012 en had een kracht van 3,6 op de schaal van Richter

Naar nul in 2022

Vanaf medio 2022 is er geen gas meer nodig uit het Groningenveld, uitgaande van een jaar met normale weersomstandigheden. Een aantal locaties blijft daarna stand-by; daar zal een minimale hoeveelheid gas worden gewonnen. Op die manier is een klein aantal stations gebruiksklaar als dat plotseling nodig is, bijvoorbeeld bij een extreem strenge winter, in combinatie met uitval van grote installaties.

Door de gaskraan te sluiten, vermindert de kans op aardbevingen als gevolg van de gaswinning in Groningen. De minister heeft dat besluit naar eigen zeggen genomen met het oog op de veiligheid van de Groningers en de leefbaarheid van de provincie. In het regeerakkoord was oorspronkelijk nog besloten dat de winning de komende jaren rond de 20 miljard kuub zou bedragen.