De komende jaren trekken minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven versneld 1,9 miljard euro uit voor het onderhoud en vervangen van wegen, spoor, vaarwegen en dijken. Het beheer en onderhoud van wegen en spoor krijgt hierdoor de komende jaren een extra impuls, aldus de Rijksoverheid. Kritische experts laten weten dat deze uitgave van een kleine 2 miljard alleen naar voren is gehaald en al een tijd gepland stond. Het geld wordt volgens hen vooral ingezet voor het onderhoud van bestaande infrastructuur, terwijl er bijvoorbeeld geen grote nieuwe projecten zijn aangekondigd.

Met de investeringen hoopt het Rijk dat de bouwsector zicht op werk houdt in deze moeilijke economische tijden. De coronacrisis is ook van invloed op de mobiliteit van mensen. Mensen reizen nu minder. Maar aangezien de bevolking groeit en er veel woningen bij moeten komen, zal de druk op de wegen, het spoor en het openbaar vervoer toenemen. Geplande werkzaamheden worden dan ook niet uitgesteld, integendeel. Prorail en Rijkswaterstaat gaan de komende jaren volop aan de slag.

Ondanks het ontbreken van aandacht voor water in de troonrede, wordt er weldegelijk geïnvesteerd in waterveiligheid en klimaatadaptatie. In het Deltaprogramma 2021 staan tal van maatregelen op het gebied van waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie. Daarnaast trekt minister Van Nieuwenhuizen 200 miljoen euro uit voor de strijd tegen droogte en het veranderende klimaat.

Ook voor volgend jaar neemt het kabinet maatregelen om het openbaar vervoer als vitale sector voor reizigers beschikbaar te houden. Aan het advies van het kabinet om thuis te werken zit op dit moment geen einddatum. Ook het (hoger) onderwijs blijft voorlopig deels op afstand. Als gevolg van dit beleid blijft het aantal reizigers en dus ook de inkomsten van de vervoerders naar verwachting achter bij de situatie voor corona. Daarom is het de inschatting van het kabinet dat in 2021 ondersteuning in de vorm van een beschikbaarheidsvergoeding OV nodig is. Voor de periode tot 1 juli 2021 is voor deze verlenging 740 miljoen geraamd.

Minister van Nieuwenhuizen werkt samen met gemeenten en provincies aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Eerder maakte zij bekend dat deze partijen plannen in kunnen dienen voor concrete maatregelen om de veiligheid op wegen en fietspaden te verbeteren. Er zijn uit het hele land zoveel goede plannen binnengekomen dat Van Nieuwenhuizen in 2021 hiervoor 100 miljoen euro extra beschikbaar stelt, boven op 50 miljoen euro die al jaarlijks beschikbaar is. Zo kunnen rotondes, stoepen, kruisingen en andere plekken waar veel ongelukken gebeuren sneller worden aangepakt.

De binnenvaart hoeft vanaf volgend jaar geen energiebelasting meer te betalen op walstroom; een milieuvriendelijke variant in vergelijking met (diesel-) aggregaten die nu nog vaak gebruikt worden. Ook kunnen in 2021 subsidie aanvragen om ervaring op te doen met schone machines. Hierbij moet gedacht worden aan graafmachines en hijskranen die niets uitstoten.