De waardestijging in Weesp spant de kroon. Daar steeg de gemiddelde WOZ-waarde met bijna 22 procent het hardst van alle gemeenten. Van de G4 steeg in Rotterdam de WOZ-waarde het hardst, met 16 procent. In Amsterdam steeg de waarde met 11 procent juist het minst hard van alle grote steden. Wel ligt de gemiddelde woningwaarde in Amsterdam met 418 duizend euro nog veel hoger dan in Rotterdam (222 duizend euro).

In de gemeente Bloemendaal was de gemiddelde WOZ-waarde met 750 duizend het hoogst. In Delfzijl was de gemiddelde WOZ-waarde met 134 duizend het laagst. In onderstaande kaart staan de gemiddelde woningwaarde per gemeente per 1 januari 2020 en 1 januari 2019.

Sterkste stijging in Groningen en Flevoland

De stijgingspercentages van de gemiddelde woningwaarde waren het hoogst in de provincies Groningen en Flevoland. In Groningen steeg de gemiddelde woningwaarde met 12 procent, naar 186 duizend euro. Daarmee is de gemiddelde WOZ-waarde in Groningen nog wel het laagst van alle provincies. In Flevoland steeg de gemiddelde waarde met ruim 11 procent naar 236 duizend euro per woning. In Zeeland was de toename van de gemiddelde woningwaarde, met bijna 5 procent, het laagst.

WOZ-waarde volgt huizenprijs

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen voor de WOZ in 2020 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar, dus 1 januari 2019, legt het CBS uit. De huizenprijzen stijgen vanaf 2014, in lijn daarmee laat de WOZ-waarde na 2015 een stijging zien.

Naast het effect van taxatie van een jaar eerder, worden bij de ontwikkeling van de WOZ-waarde alle woningen meegenomen, ook huurwoningen en niet verkochte koopwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen een verhogend effect heeft op de ontwikkeling van de WOZ-waarde.