Het verbruik in het eerste kwartaal van 2020 was nog vergelijkbaar met het verbruik in het eerste kwartaal van 2019. Het CBS heeft nog niet in kaart kunnen brengen in welke sectoren het verbruik het meest daalde. Deze gegevens komen later.

Daarnaast is de Nederlandse elektriciteitsproductie uit steenkool gedaald in het eerste halfjaar, van 11 miljard kWh in 2019 naar 4 miljard kWh in 2020. Dit is een daling van 63 procent. Oorzaken zijn onder andere de concurrentie met andere energiedragers (lagere prijs van aardgas op de wereldmarkt, prijs van CO2-emissierechten, gunstig weer), lagere elektriciteitsvraag uit Noordwest-Europa en technische storingen bij enkele bedrijven.

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is gestegen van ruim 10 miljard kWh in het eerste halfjaar van 2019 naar een kleine 15 miljard kWh in de eerste helft van dit jaar. De productie van elektriciteit uit zon nam toe met 1,5 miljard kWh, de productie van elektriciteit uit wind steeg met 1,4 miljard kWh. De weersomstandigheden waren gunstig (relatief veel wind en zonnestraling) , maar ook het vergrote vermogen van zonnepanelen speelt een rol.

In- en uitvoer

De elektriciteitsproductie was in het tweede kwartaal 0,2 miljard kWh (1 procent) lager dan in het tweede kwartaal van 2019. We voerden 1.6 miljard kWh minder stroom in die periode. Met name het invoersaldo met Duitsland is sterk veranderd. In het tweede kwartaal daalde de invoer van elektriciteit uit Duitsland met 2,0 miljard kWh, de uitvoer naar Duitsland steeg met 1,9 miljard kWh.

De Duitse kolencentrales produceren aanzienlijk minder elektriciteit (16 miljard kWh minder). De Nederlandse elektriciteit producerende installaties, die vooral met aardgas gestookt worden, produceren nu meer om de daling van de elektriciteitsproductie in Duitsland te compenseren.

Om de buitenlandse cijfers in perspectief te plaatsen; Nederland voert tot nu toe altijd meer stroom uit Duitsland in dan dat er uitgevoerd wordt. In 2019 haalden ‘we’ ruim 12 miljard kWh op bij onze oosterburen, terwijl er ruim 4 miljard kWh elektriciteit de omgekeerde weg bewandelde. Wel is te zien dat Nederland in 2019 veel meer elektriciteit uitvoert naar Duitsland dan het jaar ervoor, terwijl Duitsers in dat jaar een stuk minder uitvoerden. De uitvoer naar België en Groot-Brittannië was in 2019 hoger dan naar Duitsland.