Dit is een verkorte versie van een stuk dat eerder in vakblad ROm verscheen. Dit stuk verscheen eerder in vakblad ROm. ROm is gratis voor ambtenaren in het ruimtelijk domein. Vraag hier een abonnement aan.

Zo'n 60 procent van het energieverbruik in Nederland vindt plaats op bedrijventerreinen en uit onderzoek van TNO blijkt dat de besparing op C02-uitstoot in potentie even groot is als de besparing die wordt gerealiseerd door het aardgasvrij maken van woonwijken. Daarnaast stellen onderzoekers van RVO en Stec Groep dat bedrijventerreinen de hotspots voor circulaire economie zijn.

Pen, ook lector aan Fontys Hogescholen, constateert dat er tientallen ambitieuze, aansprekende vergezichten zijn voor circulaire economie op bedrijventerreinen zijn, maar dat deze ambities niet worden vertaald in concrete acties. 'Gebrek aan capaciteit bij gemeenten en publieke doelstellingen met een hoog abstractieniveau als CO2-neutral in 2050 zijn daar mede debet aan. Daarnaast werkt een afwachtend bedrijfsleven ook niet mee.'

Zonde, omdat er volgens hem juist mogelijkheden liggen. Bedrijven en bedrijventerreinen die werken aan een lager en groener energie- en grondstoffenverbruik, minder afval produceren en zich goed voorbereiden op grote maatschappelijke uitdagingen hebben een grotere kans om financieel gezond te blijven, blijkt uit onderzoek van Raboresearch. Groene bedrijventerreinen doen het ook een stuk beter bij beleggers.

Het geloof bij gemeenten zelf lijkt niet altijd aanwezig. Uit onderzoek van Stec Groep blijkt dat slechts 16 procent van de gemeenten durft te stellen dat hun bedrijventerreinen geschikt zijn om de stap naar circulaire economie te kunnen maken. Ook vindt 66 procent van de gemeenten het eigen kennisniveau over circulaire economie onvoldoende en bijna 90 procent geeft aan geen goed beeld te hebben van wat bedrijven in de eigen gemeente doen op dit thema.

Evert-Jan de Kort, senior partner bij Stec Groep en projectleider van het onderzoek, geeft aan dat we bedrijventerreinen ook hard nodig voor een succesvolle omslag naar de circulaire economie. ‘Een omslag die mogelijk zelfs in een stroomversnelling komt nu bedrijven door de coronacrisis kritischer kijken naar hun productketens en hun afhankelijkheid van bijvoorbeeld China. Dat biedt een unieke kans voor het reorganiseren en moderniseren van de productie en stappen te zetten in circulariteit’.

Pen benadrukt nog maar eens dat het omvormen van bedrijventerreinen naar woninglocaties niet de enige mogelijkheid is. 'Breng in kaart waar de grootste kansen liggen, formuleer een helder langjarig toekomstperspectief en zorg voor voldoende fysieke- en milieuruimte voor verschillende circulaire bedrijfsactiviteiten. Van zwaardere recycling en logistieke hubs tot service-economie en stadslogistiek. Daarbij moet ook een kennisplatform gefaciliteerd worden. Zet bovenal geen vlag op een modderschuit en zorg ervoor dat de basis op een bedrijventerrein op orde is: schoon, heel, veilig en goed georganiseerd.'