Vooral in de vier grote steden wordt drugsgebruik ervaren en hebben mensen de meeste overlast van mensen die verdovende middelen gebruiken. Ook inwoners van de grensgebieden met Duitsland en België gaven bovengemiddeld vaak aan te maken te hebben met drugsgebruik of -handel. De helft van de inwoners van basisteamregio Kerkrade geeft aan dat dit voorkomt in hun buurt.  

Ook in de basisteamregio’s van Heerlen en Maastricht geeft meer dan 4 op de 10 inwoners aan dat drugsgebruik of -handel in hun buurt voorkomen. 

Bij drugsoverlast negatiever oordeel over leefbaarheid 

Van de inwoners van Nederland van 15 jaar of ouder die veel overlast ervaren van drugsgebruik of -handel, geeft bijna de helft (46 procent) ook aan dat hun buurt er in de afgelopen 12 maanden op het vlak van de leefbaarheid op achteruit is gegaan. Dit is een factor 4 hoger dan bij inwoners die hiervan minder of geen overlast ervaren (11,9 procent). Het landelijk gemiddelde komt op 13,2 procent uit. 

Mensen die problemen met drugsgebruik ervaren, rapporteren ook vaker andere vormen van overlast, zoals het lastigvallen van mensen op straat, dronken mensen op straat en rondhangende jongeren. Van de mensen die veel overlast van drugsgebruik of -handel ervaren, zegt 24,2 procent dat dit probleem als eerste moet worden aangepakt. Bij de mensen die geen of weinig overlast ervaren, geeft 1,4 procent aan dat drugsproblematiek als eerste aangepakt moet worden. 

De Veiligheidsmonitor 2019 is gebaseerd op een enquête onder 135 duizend Nederlanders van 15 jaar of ouder. Zij kregen onder andere vragen voorgelegd over de ervaren drugsoverlast in de eigen woonbuurt. Klik hier voor een volledig kaartoverzicht.