Beide partijen geven aan blij te zijn met deze stap en wensen zo snel mogelijk te starten met de ontwikkeling. De realisatie van de nieuwe wijk komt nu echt dichterbij. In de overeenkomst staat onder andere beschreven hoe het bouwprogramma en de planning eruitzien. De ambities zijn hoog. 5.600 diverse woningen die in een tijdsbestek van ongeveer vijftien jaar worden gebouwd: sociale huurwoningen, betaalbare en duurdere koopwoningen en vrije kavels.

Vanaf de start van de woningbouw, naar verwachting in 2022, worden 300 tot 500 woningen per jaar gebouwd. De wijk wordt energieneutraal, krijgt een bevaarbaar krekenlandschap en een goed netwerk van wandel- en fietspaden naar naastgelegen natuurgebieden. Er komen ook maatschappelijke en commerciële voorzieningen in de nieuwe wijk zoals basisscholen, kinderopvang, gezondheidscentra en winkels passend bij het dorpse karakter zoals een kapper of een bloemist.

Wethouder Stedelijke ontwikkeling en wonen Gerard Mostert is na een lange tijd van onderhandeling en plannen maken, opgelucht. ‘We gaan nu echt samen de gebiedsontwikkeling van de grond trekken. Katwijk is daarin verantwoordelijk voor de planologische procedures en het bewaken van de kwaliteit van bouwplannen en inrichting van de openbare ruimte. In deze overeenkomst zijn de financiële risico’s voor de gemeente Katwijk afgedekt. Dat was voor ons belangrijk. We houden nu het hoge tempo vast om snel de woningen te laten bouwen die nodig zijn.’

Roger Mol, directeur Transacties & Projecten bij het RVB, is ook blij met het bereiken van een overeenkomst. Er is goed overleg geweest met de gemeente Katwijk. De overeenkomst geeft ons houvast en vertrouwen om samen met Katwijk en alle andere betrokken partijen een nieuwe en duurzame ontwikkeling  op voormalig vliegkamp Valkenburg neer te zetten. Zo kan het Rijk invulling geven aan de urgente woningbehoefte in deze regio. Ik kijk uit naar uitdagende plannen van marktpartijen die het gebied samen met ons willen ontwikkelen tot een innovatieve en hoogwaardige plek om te wonen en te werken.’

Vijftien jaar overleg

Het akkoord tussen de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf liet vijftien jaar op zich wachten. Waarom duurde het zo lang? ‘Allereest speelde de crisis parten. Tijdens die periode lag de bouwplanning in heel Nederland nagenoeg stil,’ legde Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, eerder uit aan vakblad ROm. Maar ook na de crisis kwam er niet direct schot in de zaak. De Zeeuw: ‘De partijen konden het niet eens worden over de lastige ontsluiting van het gebied en over het bouwprogramma.’

Eind 2018 bereikten partijen overeenstemming over de meeste discussiepunten. De gemeente Katwijk had nog enkele wensen waarvan verhoging van het aandeel middeldure woningen van 6 naar 20 procent de belangrijkste was. Katwijk wil ook voor verplegers, politiemensen en leraren onderdak bieden.  Dit  woonsegment  weegt over het algemeen zwaar op de businesscase van de gebiedsontwikkeling.  Het grootste deel van de grond in Valkenburg is in handen van het Rijksvastgoedbedrijf en dat verzette zich tegen de wens van het gemeentebestuur. Dat bezit bijna 70 procent van het totale oppervlak van 470 hectare.

Vervolg

Geïnteresseerden voor een woning moeten nog even geduld hebben. Eind september neemt de gemeenteraad van Katwijk een besluit over het stedenbouwkundig raamwerk voor het noordelijk deel met de eerste 3.500 woningen. Dat raamwerk is de basis voor het bestemmingsplan dat dit jaar nog in procedure wordt gebracht. Met het definitieve bestemmingsplan start het Rijksvastgoedbedrijf vanaf medio volgend jaar met de verkoop van grond aan projectontwikkelaars.