Hij stoort zich aan het negatieve afschilderen van datacenters, terwijl ze volgens hem juist een essentiële rol spelen in de huidige tijd. Zo wordt bijvoorbeeld het energieverbruik van datacenters in de media vergeleken met andere landen en bedrijven. Ook zijn de reacties op de datacenters in het landschap niet altijd positief. ‘Hier stoor ik mij aan. We moeten allemaal vanuit huis aan het werk en mede dankzij datacenters kan dat. Ondertussen zijn de datacenters wel de boeman. Daarnaast wordt er veel energie bespaard doordat werknemers minder reizen en minder op kantoor werken.’

Grove heeft het gevoel dat politici zich, over het algemeen, wel bewust zijn van de belangrijke rol die datacenters in Nederland kunnen spelen. ‘Toch moet er veel meer geïnvesteerd worden in kennis. In het onderwijs wordt te weinig aandacht besteed aan zaken die met internet en data te maken hebben.’

‘Ook kunnen huizen verwarmd worden door de restwarmte van datacenters. Qua regelgeving worden datacenters gelijkgesteld aan andere vormen van restwarmte, terwijl de stroom die gebruikt wordt voor servers over het algemeen schoon opgewekt is. Daar ligt een enorm potentieel. Er moet veel meer toekomstgericht gedacht worden’, vervolgt Grove.

Dat het economische belang van al die ‘serverhokken’ wordt onderschreven door gemeenten, provincies en het Rijk blijkt uit de Regionale Strategie Datacenters. Daarin staat dat een goede digitale infrastructuur bijdraagt aan de internationale economische positie van Nederland. Daarnaast staat beschreven dat datacenters een belangrijke pijler in de digitale Nederlandse economie zijn, omdat ze het fundament zijn van de digitale werkelijkheid wat betreft wonen, werken, leren en welzijn, vandaag en morgen. 

Zorgen

Dankzij de gunstige geografische ligging van Nederland in Europa, de vele zeekabels die hier landen en de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), een zeer belangrijk internetknooppunt, heeft ons land een gunstige positie verworven wat betreft digitale infrastructuur. Desondanks worden er ook zorgen geuit in de Regionale Strategie. Met de beperkt beschikbare ruimte, de grote vraag naar woningbouwlocaties en de druk op de energie-infrastructuur bestaat de angst dat andere landen ‘ons’ voorbijstreven.

Mede hierom is de bouwstop van datacenters die de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer vorig jaar invoerden sinds juli niet meer van kracht. De gemeenten wilden meer grip krijgen op de enorme groei van het aantal datacenters. Nu mogen er datacenters op specifieke plekken gebouwd worden.

Dat roept meteen de vraag op waarom deze datacenters dan in per se in de regio Amsterdam gebouwd moet worden. In de ‘provincie’ heb je toch meer ruimte en is de grond goedkoper? Grove: ‘Het internet is een koppeling van fysieke netwerken. Denk aan kabels, gebouwen en computers. Daarom is fysieke nabijheid nog steeds een belangrijke factor. Hoe dichter services bij elkaar zitten, hoe sneller het gaat. Het zwaartepunt ligt, nog steeds, in internetknooppunt Amsterdam. Al zie je dat er ook gebouwd wordt in andere regio's.’

Volgens Grove valt de ruimte die een datacenter inneemt best mee. ‘Als je het vergelijkt met landbouwgrond, dan valt de oppervlakte van al die datacenters in het niet. Dat neemt niet weg dat de komende jaren wel meer datacenters gebouwd moeten worden.’

Of het energieverbruik dan gelijk blijft valt nog zeer te bezien. Grove: ‘Van 2010 tot nu zijn natuurlijk de grootste slagen gemaakt. Hoe langer je bezig bent, hoe meer moeite het kost om efficiënter te worden. Vroeger had elk bedrijf een computer in de bezemkast staan, terwijl servers nu zijn ondergebracht op een centrale plek.' 

‘Centralisatie van al die computers zorgt voor een lager energieverbruik. Dit komt door het efficiënter kunnen koelen. Ook gebruiken cloudproviders steeds efficiëntere hardware en software. Op een gegeven moment is die rek er natuurlijk wel uit. Het toenemende stroomverbruik is natuurlijk niet zo gek, want we blijven natuurlijk videovergaderen, Netflixen en Youtuben', besluit Grove.

In het overheidsrapport van 2019 staat dat Nederland meer dan 6 duizend datacenters telt. Alle datacenters binnen de landsgrenzen verbruiken 1503 Megawatt. Het stroomverbruik is ongeveer drie procent van het totaal in Nederland. 80 procent van datacenters draait op groene stroom.

Lees hier meer over Europese Energieagentschap en het energieverbruik van datacenters.