De minst duurzame gemeente is het Noord-Hollandse Diemen. De ranglijst is tot stand gekomen op basis van drie domeinen: zonnestroom, ISDE-aanvragen (Investeringssubsidie duurzame energie) en verstening van tuinen. 

Zo had in 2018 ruim 33.6 procent van de huishoudens in Loppersum zonnepanelen. Dit percentage wijkt fors af van andere gemeenten. In bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam had 2 procent van de huishoudens zonnepanelen. Meer hoogbouw en een rijksbeschermd stadsgezicht zijn mogelijke verklaringen voor dit verschil. Op provinciaal niveau lopen Drenthe en Zeeland voorop. 

De zogeheten Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is een tegemoetkoming voor huishoudens die willen investeren in duurzame energie. Deze subsidie kan gebruikt worden voor de aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler, pelletkachel en biomassaketel. In 2016 en 2017 werden er - in de gemiddelde gemeente - 50,9 ISDE aanvragen gedaan per 10 duizend huishoudens.

Kijkend naar het aantal particuliere subsidieaanvragen voor de ISDE regeling, is er sprake van grote regionale verschillen. Het gemiddelde aantal aanvragen is relatief het hoogst op Ameland. Per 10 duizend huishoudens werden hier 426 aanvragen gedaan. Dit is ruim acht keer vaker dan het landelijk gemiddelde

Vattenfall noemt het opvallend dat relatief veel ISDE aanvragen uit het noorden van Nederland komen. Vooral voor pelletkachels en biomassaketels zijn hier veel subsidie aanvragen goedgekeurd. Voor zonneboilers en warmtepompen zijn de goedgekeurde aanvragen meer evenredig verdeeld over het land.

Daarnaast is er dus ook gekeken naar de mate van verstening. In de gemiddelde Nederlandse gemeente is 36,7% van de tuinen versteend. Niet alle gemeenten blijken even groen. Zo valt het op provinciaal niveau op dat de tuinen in Flevoland het meest versteend zijn. Binnen de provincie zijn alle 6 de gemeenten ‘meer versteend’ dan gemiddeld. De meest versteende gemeente is Almere (66,2%). Op landelijk niveau is Wassenaar de ‘minst versteende’ gemeente (9,5%). 

Top 10

In de index is per categorie een duurzaamheidsscore bepaald. Deze gemeentelijke score is gebaseerd ten opzichte van het landelijke gemiddelde, dat als 1-score als uitgangspunt wordt genomen.

Met een indexscore van 5,9 doen inwoners in Loppersom het bijna 6 keer zo ‘goed’  ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De gehele top 10 ziet er als volgt uit:

1. Loppersum, Groningen (5,9)
2. Ameland, Friesland (4,4)
3. Westerveld, Drenthe (4,1)
4. Het Hogeland, Groningen (3,9)
5. Staphorst, Overijssel (3,5)
6. Opsterland, Friesland (3,5)
7. De Wolden. Drenthe (3,5)
8. Dalfsen, Overijssel (3,4)
9. Midden-Drenthe, Drenthe (3,3)
10. Veere, Zeeland (3,3)