In 2019 vonden 340.400 aansluitingen plaats op grote warmtenetten.* Er is sprake van een groot warmtenet als deze op jaarbasis minimaal 150TJ aan eindgebruikers levert. Dit staat gelijk aan warmte voor ongeveer 50.000 woningen. In totaal vonden 400.000 aansluitingen op een warmtenet plaats; een stijging van 3,5 procent ten opzichte van 2018. 

Het aantal verkochte warmtepompen nam toe met 25 procent naar 44.929 in 2019. Wel wijst Natuur & Milieu erop dat een deel van deze pompen in een hybride-systeem met hr-ketels wordt geinstalleerd. Hoe groot dat aandeel is, is onbekend. Ook de zonneboiler, waarmee water verwarmd wordt door de zon, wint terrein. In 2019 bedroeg het nieuwe oppervlakte 59.480 vierkante meter. In 2018 was dat 38.214. 

In 2019 werden 5 procent meer hr-ketels verkocht dan het jaar ervoor. In 2018 en 2017 was dat een groei van resp. 1 procent en 3 procent ten opzichte de jaren ervoor. Het aantal verkochte hr-ketels nam de afgelopen zes jaar toe. De enige uitzondering op de stijgende lijn vormt 2014. In dat jaar daalde het aantal verkochte ketels met 2 procent ten opzichte van 2013. 

Pelletkachels populair

In 2019 werden 18.000 pelletkachels verkocht; een groei van 49 procent. Biomassaketels werden juist minder verkocht. Zowel particulieren als bedrijven dienden in 2019 meer ISDE-subsidieaanvragen in. Bij particulieren is daarbij vooral de pelletkachel populair, bij bedrijven de warmtepomp. 

In de keuken lijkt de gaskookplaat plaats te maken voor de elektrische inbouwkookplaten. De verkoop van gaskookplaten daalde in 2019 met 18 procent. Vorig jaar was 82 procent van alle nieuw aangeschafte inbouwkookplaten een elektrische variant. In 2018 was dit 73 procent. 

'Alternatief wint mondjesmaat'

De gasmonitor werd dit jaar voor de derde keer uitgevoerd. Natuur & Milieu werkt hiervoor samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Natuur & Milieu is er niet gerust op dat duurzame technieken uiteindelijk de overhand nemen. Rob van Tilburg, directeur Programma’s Natuur & Milieu: ‘Wie nu een hr-ketel aanschaft, heeft de komende 15 jaar nog aardgas nodig. De hr-ketel blijft de warmtemarkt domineren, alternatieve technieken winnen slechts mondjesmaat terrein.’ Van Tilburg roept de overheid op isoleren, een eerste stap voor het toepassen van duurzame technieken, veel aantrekkelijker te maken. 'Desnoods moeten we dit wettelijk verplichten bij de woningoverdracht.’

* Op basis van voorlopige cijfers van het CBS en TNO. Een aansluiting kan meerdere huizen van warmte voorzien.