Dit hangt af van regelgeving. In Nederland moeten voertuigen passen binnen het kader bijzondere bromfietsen. Dit kader stelt bijvoorbeeld dat een voertuig luchtbanden, een zadel en een kentekenplaat moet hebben. Soms worden door de RDW voertuigen aangewezen die wer over de Nederlandse wegen mogen rijden. Dit kunnen ook steps zijn. De deelstepjes, ook wel e-scooters genoemd, die in het buitenland rijden zijn niet toegestaan in Nederland. Nog niet, want na de zomer komt er een nieuw kader, zegt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Hij gaat niet in op de details. ‘Wel kan ik zeggen dat veiligheid vooropstaat en niet innovatie. We zien dat de step in andere steden niet per se een onverdeeld succes is.’ Het huidige kader is in mei 2019 aangescherpt na het ongeluk met de Stint in 2018 in Oss.

Wat betreft het succes van de deelstep lijkt de woorvoerder vooral te refereren naar de veiligheid. In verschillende steden zijn er dodelijke ongelukken gebeurd met de e-step. Reden voor de Parijse burgemeester Anne Hidalgo om in oktober 2019 de regelgeving rondom de step flink aan te scherpen. 

Ook worstelen buitenlandse steden met de plek van de step in de fysieke leefomgeving. Vaak zijn er meerdere aanbieders actief die allemaal een bepaalde hoeveelheid voertuigen mogen uitzetten in de stad. Ondanks de restricties wat betreft het het parkeren van de step, niet in parken bijvoorbeeld, is in stepjessteden kritiek op het effect in het straatbeeld. Met name de schots en scheef geparkeerde stepjes lijkt mensen tegen de borst te stuiten.

Gemeenten willen wel

Desondanks zijn er verschillende Nederlandse steden die de deelstep graag zien komen. De e-step is immers minder vervuilend dan een auto, wendbaar en gaat redelijk snel (20 km per uur). Daarnaast kan het rijden op zo’n step best leuk zijn. 

Breda is één van de Nederlandse steden die de komst van deelstepinitatieven in ons land zou toejuichen. Ilse van Dongen van de Brabantse gemeente geeft aan dat ze in hun stad graag zien dat het Ministerie de regelgeving aanpast. ‘De deelsteps van de grote aanbieders, zoals Bird of Lime, voldoen niet aan de voertuigeneisen die het RDW stelt. Het RDW/Ministerie houden hier voorlopig nog aan vast. Wij zouden graag zien dat Nederland zich aansluit bij de Duitse eisen. Daar mogen de steps ook de straat op en daar hanteren ze de TÜV-eisen.’ 

Onder de afkorting TÜV worden in Duitsland verenigingen verstaan die zich bezighouden met wettelijk voorgeschreven keuringen van materieel en apparatuur en certificering van producten en managementsystemen. 

Van Dongen geeft aan dat dat de Gemeente Breda aan het Ministerie heeft aangeboden om een proef te doen met verschillende soorten steps om te kijken of de gestelde veiligheidseisen ook echt een bepalende factor zijn in het gehele veiligheidsverhaal. ‘Onze mening is dat het gebruik van de stepjes veel bepalender is dan de steps zelf. De gebruiker van de step zal zich vooral moeten gedragen, en natuurlijk moet de step in beginsel veilig zijn, maar uiteindelijk bepaalt de berijder of hij zich veilig door het verkeer begeeft.’

Daarnaast geeft ze aan dat ze in Breda ook proberen te leren van ervaringen van steden in het buitenland. ‘Als de steps de weg op mogen is het vooral zaak om de overlast te beperken. Bij de introductie van de elektrische deelscooter was dat ook de grootste ergernis. Dat zal bij steps naar verwachting ook zo zijn. Wellicht moet daar dan niet het ‘free-floating’ systeem, waarbij je vrij mag parkeren,  worden gebruikt maar kleine stationnetjes waar je de steps per se moet ontgrendelen.’

Step hoeft niet gedeeld te worden

In Schiedam wordt wel geloofd wel in de elektrische step, maar niet in het delen ervan. Aad van der Wel van de Zuid-Hollandse gemeente: ‘Elektrische steps verschillen van fietsers en scooters door de manier van stallen en de afmetingen. Ook vraagt het vaardigheid en behendigheid om ermee te kunnen rijden. We merken vanuit het buitenland dat de steps misschien wat minder geschikt zijn om te delen. 

‘We zien voor de toekomst wel kansen voor de elektrische step als eigen vervoermiddel. Zeker voor inwoners die nu nog geen schuur hebben om een fiets in te kunnen stallen. Een e-step neem je wat makkelijker mee de trap op, net als een vouwfiets. Bij het eigen bezit is het makkelijker om eisen te stellen aan de veiligheid en kwaliteit van de steps en de rijvaardigheid van de gebruikers’, vervolgt Van der Wel. De woordvoerder van IenW wil ook benadrukken dat de elektrische step op dit helemaal niet verboden is. Een paar types zijn gewoon toegestaan. ‘Binnen het bestaande kader is alles mogelijk. Ook voor deelstepaanbieders.’