Verstening van tuinen, buurten en wijken vormt een gevaar voor het leefklimaat voor mens en dier. Planten en bomen in plaats van tegels zorgen voor een hogere biodiversiteit, helpen wateroverlast tegen te gaan en hitte in de stad te verminderen. Stichting Steenbreek wil met acties de leefomgeving vergroenen en ondersteunt de aangesloten gemeenten met een activiteitenpakket om samen met bewoners de tuinen te vergroenen. Aangesloten gemeenten hebben ze nu een extra hulpmiddel, met een infographic waarop voor alle gemeenten te zien is in hoeverre gebieden, wijken, buurten en straten zijn versteend.

De infographic is gemaakt ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van adviesbureau Cobra groeninzicht en geschonken aan Stichting Steenbreek, die alle aangesloten gemeenten van een dergelijke infographic voorziet. Roel van Dijk, directeur van Stichting Steenbreek, spreekt van een mooi cadeau. ‘Hiermee kunnen we de aangesloten gemeenten een handig instrument in handen geven waarmee de verstening in hun gemeente heel inzichtelijk wordt.’

(Tekst loopt verder onder de afbeelding)

Deel van de infographic waarin verstening in De Bilt inzichtelijk is gemaakt

De infographic geeft belangrijke kengetallen over de mate van verstening in een gemeente. In de online kaartviewer van Cobra groeninzicht kunnen gemeenten die zijn aangesloten in detail zien hoe het met de verstening van de tuinen in hun gemeente is gesteld. Van Dijk: ‘Deze infographic in de vorm van een pdf-bestand is een mooi instrument waarmee gemeenten het gesprek kunnen aangaan met betrokken partijen zoals met vertegenwoordigers van woningcorporaties, bedrijventerreinen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners.’

Cobra groeninzicht verricht boomtechnisch en ecologisch onderzoek en levert overheden, waterschappen en non-profitorganisaties big (green) data zoals landsdekkende temperatuurkaarten, bomen- en groenheidskaarten, vochtstresskaarten en sensorinformatie. ‘Wij willen impact hebben op de maatschappij en onze groene leefomgeving beter en toekomstbestendiger maken’, zegt Joost Verhagen, directeur van het in Vianen (NB) gevestigde bedrijf. ‘Ter gelegenheid van ons twintigjarig bestaan hebben we bijvoorbeeld een digitale kaart met 100 miljoen boomkronen weggegeven. Maar we wilden nog iets extra’s doen. Daarom geven we Stichting Steenbreek gedetailleerde infographics over verstening om die onder haar leden te verspreiden.’

Steenbreek

Bij Stichting Steenbreek zijn inmiddels circa 140 gemeenten, 6 provincies, 4 waterschappen en een woningcorporatie aangesloten. Onder de naam Operatie Steenbreek worden met de aangesloten gemeenten acties opgezet om samen met inwoners en bedrijven te vergroenen, zoals ‘Tegel eruit, plant erin’, korting bij de aanschaf van regentonnen en het vergroenen van een straat samen met de buurtbewoners. Alle aangesloten gemeenten krijgen via Steenbreek de infographic als pdf-bestand; overige gemeenten die de infographic van hun gebied willen hebben, dienen zich eerst aan te sluiten bij Stichting Steenbreek.