De gemiddelde afstand tot een basisschool met de auto is 700 meter. Dit komt doordat sommige stukken met de fiets makkelijker bereikbaar zijn dan met de auto. In sommige gevallen komt dit voort uit beleid om scholieren zoveel mogelijk naar school te laten fietsen.

De auto-afstand tot basisonderwijs is zes jaar gelijk gebleven. Vanaf 2006, het jaar dat het CBS begon met meten, tot 2013 was de afstand 600 meter rijden. Wel is te zien dat het aantal basisscholen in de nabije omgeving afneemt. Het gemiddeld aantal basisscholen binnen een straal van bijvoorbeeld 1 kilometer was in 2006 2.3 en 2 in 2019. Ook binnen stralen van 3 en 5 kilometer is afname te zien. De gemiddelde afstand tot het voortgezet onderwijs is 2.4 kilometer met de auto, dezelfde afstand als in 2006.

Afstand en bereikbaarheid zijn niet per se het zelfde. De Fietsersbond claimde vorig jaar na een enquête dat één op de vijf kinderen niet veilig naar school kan fietsen. Volgens Martijn van Es, van de Fietsersbond, gaat het niet alleen om de afstand naar school, maar ook om de weg naar de school toe.  Brede fietspaden en het niet kruisen met auto’s zijn belangrijke voorwaarden om veilig te kunnen fietsen.