Tussen 1999 en 2019 nam het aantal verkeersdoden met de auto af van 587 naar 237. Het aantal dodelijke fietsslachtoffers daalde van 227 in 1999 naar 203 in 2019. Dit aantal schommelt echter sterk door de jaren heen. De minste fietsslachtoffers vielen in 2010, de meeste in 2000. Onder automobilisten vallen meer dodelijke slachtoffers dan onder fietsers. Een uitzondering vormt 2017. In dat jaar kwamen 201 automobilisten om, tegenover 206 fietsers. Het CBS zette het aantal slachtoffers tevens af tegen de gereden afstand per vervoersmiddel. Per miljard gereden kilometers kwamen vorig jaar 11 fietsers om, ten opzichte van 1,6 automobilisten.

Minder doden jonge bestuurders

In de afgelopen 20 jaar is het aantal dodelijke slachtoffers onder automobilisten in alle leeftijdsgroepen afgenomen. Het grootst was die afname onder bestuurders tot dertig jaar. Desondanks was 35 procent van alle in 2019 automobilisten jonger dan 30 jaar. Bij automobilisten was 21 procent ouder dan 70 jaar.

Meer slachtoffers fietsende senioren

Onder de dodelijke fietsslachtoffers bevinden zich juist relatief veel ouderen. 59 procent van de in 2019 omgekomen fietsers was 70 jaar of ouder. 12 procent was jonger dan 30 jaar. Onder de dodelijke fietsslachtoffers vallen ook mensen die verongelukten met een elektrische fiets. Vorig jaar overleden 65 gebruikers van een elektrische fiets, in 2018 waren dat er 57.

Verhouding aantal Nederlanders

Hoewel het absolute aantal fietsongevallen met dodelijke afloop flucteert, is het aantal fietsongevallen per 1 miljoen Nederlanders de afgelopen twintig jaar in vrijwel alle leeftijdsgroepen gedaald. De daling is het grootst onder de groep jonger dan 30 jaar. In 1999 overleden per 1 miljoen inwoners 11,6 mensen. In 2019 was dat 4,2. Een uitzondering op de daling in aantal slachtoffers vormt de groep van 70 jaar en ouder. Het aantal slachtoffers in deze leeftijdscategorie steeg in twintig jaar tijd (relatief gezien) met 8 procent.

Het CBS wijst er in de laatste cijfers op dat de afgelopen jaren veel maatregelen met het oog op veiligheid zijn genomen. 'Zo werden er onder andere meer maatregelen genomen tegen rijden onder invloed, werd het beginnersrijbewijs ingevoerd (2002) en is het sinds juli 2019 voor alle bestuurders strafbaar een mobieltje vast te houden tijdens het rijden.'

Afstand per rit neemt toe
Uit cijfers van het CBS blijkt dat we ons minder vaak verplaatsen, maar per verplaatsing wel meer afstand afleggen. In 1999 maakten we per dag gemiddeld 0,95 ritten met de auto. Per rit legden we 15,60 kilometer af. In 2017 was dat 0,84 ritten per dag en 18,12 kilometer per rit. Voor de fiets geldt dat we in 1999 0,79 ritten per dag maakten en per rit 2,91 kilometer aflegden. In 2017 was dat 0,73 ritten per dag en 3,36 kilometer per rit. Zowel het aantal fietsen als het aandeel elektrische fietsen steeg de afgelopen jaren.