Dat blijkt uit een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak. Na het herstelbesluit van de provincie zal de Afdeling bestuursrechtspraak een einduitspraak doen over het inpassingsplan voor de windturbines.

28 windturbines

Het provinciale inpassingsplan maakt de bouw mogelijk van 28 windturbines langs de snelweg A16. De turbines komen op vier verschillende locaties te staan: Klaverpolder, Zonzeel/Nieuwveer, Galder en Hazeldonk. Tegen het inpassingsplan zijn 23 beroepschriften ingediend, waarvan het merendeel afkomstig is van bewoners en bedrijven die wonen of gevestigd zijn in het gebied waar de windturbines moeten komen. De windmolens worden ontwikkeld door verschillende energiebedrijven en energiecollectieven. Ze wekken samen 100MW aan energie op, dat betekent stroom voor 100.000 huishoudens. 

Tussenuitspraak

In de tussenuitspraak constateert de Afdeling bestuursrechtspraak dat provinciale staten van Noord-Brabant op negen punten fouten hebben gemaakt bij de beoordeling van de geluids- en schaduwoverlast van de nieuwe windturbines, vooral in situaties waarbij er in de omgeving ook al bestaande windturbines staan of andere windturbines gepland zijn. De Afdeling bestuursrechtspraak verwacht dat de provincie deze gebreken op niet al te ingewikkelde wijze zal kunnen herstellen. In de latere einduitspraak zal de Afdeling bestuursrechtspraak beoordelen of de provincie met zijn herstelbesluit aan de opdrachten in deze tussenuitspraak heeft voldaan.

Lees de gehele uitspraak hier.