Dit blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix, in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Gemeenten lopen vooral toeristenbelasting en parkeerinkomsten mis. Daar staan hoge uitgaven voor sport en de cultuursector tegenover. De kosten voor Tozo, GGD’s en de veiligheidsregio’s zijn hier nog niet bij inbegrepen. Daar zijn aparte afspraken met het Rijk voor gemaakt.

Vertrouwen

Tijdens het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (BOFv) op 17 augustus gaat de VNG, op basis van dit AEF-rapport, met het Rijk verder afspraken maken over de benodigde tranches aan compensatie. Volgens VNG-directeur Leonard Geluk is het daarbij van belang dat het Rijk voldoende middelen vrijmaakt voor de toegezegde reële compensatie. ‘Een reservering van het kabinet in de orde van grote van de totale door AEF ingeschatte kosten kan daarbij helpen en vertrouwen geven.'

Volgens Geluk is er, naast de coronakosten, onrust bij gemeenten over financieringsproblemen in het sociaal domein, de opschalingskorting en de herijking van het gemeentefonds.

Amsterdam

Amsterdam stevent bijvoorbeeld af op een begrotingstekort van 261 miljoen euro. Maar ook voor de crisis stond het water bij veel gemeenten aan de lippen. In september luidde de G40 al de noodklok en stonden gemeenten als Assen en Haaksbergen al onder curatele. De gemeente Hoogeveen (ongeveer 56 duizend inwoners) sloot 2019 af met een tekort van 5.6 miljoen euro en is daarmee niet de enige gemeente het jaar afsloot met rode cijfers.