Ruim 1000 leden vertelden aan Vereniging Eigen Huis over hun verduurzamingsplannen. Een op de drie gaf aan voor de coronacrisis plannen te hebben zijn huis te verduurzamen. Van deze groep zegt 26 procent door toedoen van de coronacrisis af te wachten. Vooral grote ingrepen, zoals het installeren van zonnepanelen of isoleren worden uitgesteld.

De belangrijkste reden om het huis nog niet te verduurzamen, is onzekerheid over de financiële situatie. 58 procent wil voldoende reserves achter de hand houden. Daarnaast zegt 57 procent het verloop van de crisis af te willen wachten. Onzekerheid over de economische omstandigheden en het behoud van werk is toegenomen ten opzichte va april, toen VEH ook de stemming peilde. Toen werd onzekerheid over economische omstandigheden en behoud van werk door resp. 31 en 18 procent genoemd als reden om af te wachten, in juli is dat resp. 35 en 23 procent. 

Het aandeel mensen dat aangeeft te wachten met verduurzamen, neemt wel af. In de nieuwste peiling zegt 26 procent plannen uit te stellen, eerder was dit nog 40 procent. Vooral het argument liever geen mensen over de vloer hebben, wordt minder vaak genoemd, van 53 procent in april naar 36 procent in juli. 

In mei kondigde minsiter Ollongren aan dat huiseigenaren meer subsidie kunnen krijgen bij verduurzamingsmaatregelen. Een van de voorwaarden is dat ten minste twee maatregelen worden genomen. Volgens Cindy van de Velde, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis, is het effectiever om al bij één isolatiemaatregel subsidie te geven. ‘Dan zijn de noodzakelijke investeringen beter op te knippen in kleinere bedragen en te verdelen over een langere periode. Nu moet je tenminste twee maatregelen nemen om in aanmerking te komen en dat is voor veel mensen niet meer haalbaar.’

In mei gaven ABN AMRO en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) al aan dat de crisis ervoor zorgt dat burgers terughoudend zijn in verduurzamen. ‘Veel huizenbezitters houden de hand op de knip, omdat zij onzeker zijn over de effecten die de crisis uiteindelijk op hun financiële buffer zal hebben’, zei Arnold Mulder, Sector Banker Energy van ABN AMRO destijds. 

Overigens geeft 62 procent van de ‘uitstellers’ bij VEH aan alsnog maatregelen te nemen zodra het moment zich daarvoor leent. Voor 6 procent lijken de plannen van de baan.