Dat blijkt uit ‘Feiten en cijfers Brabantse retail per 1 januari 2020’. In de monitor zijn de effecten van de coronacrisis nog niet meegenomen maar een voorzichtige eerste peiling via passantenonderzoek in de winkelgebieden bevestigt wat al duidelijk is: de detailhandel gaat een zware tijd tegemoet.

Leren

Gedeputeerde Ronnes van Ruimte: ‘Voor de provincie is er samen met gemeenten en ondernemers duidelijk werk aan de winkel. Dat kunnen we onder meer vormgeven vanuit de visie dat centrumgebieden meer zijn dan alleen een winkelgebied. Er zijn meer maatschappelijk opgaven, onder meer op het gebied van wonen, energie en leefbaarheid die we kunnen koppelen om van centrumgebieden interessante plekken te maken om te winkelen, werken maar ook om te wonen en verblijven. We kunnen op dat vlak meewerken aan de plannen van de grote en middelgrote steden maar ook van de overige gemeenten.’

Om de toename van leegstand van winkels tegen te gaan, werken Brabantse retailers, gemeenten en provincie al jaren samen. Regionale visies die in 2014-2015 zijn vastgelegd hebben tot doel om leegstand tegen te gaan maar zetten ook in op compacte winkelgebieden, met per saldo niet meer winkelmeters. Dit leidde tot minder leegstand waarbij ook behoorlijk veel winkelpanden werden omgebouwd tot woningen.

Schaalvergroting

Deze ombouw is het afgelopen jaar gestagneerd én het aantal winkelsluitingen is fors en dat zorgt voor een toename van winkelleegstand in Brabant met 9 procent. Het leegstandpercentage zelf is nu ook 9 procent. Dat percentage ligt ruim een procent hoger dan landelijk. De trend van een afname van het aantal “winkels in gebruik” vindt in heel Brabant plaats, de branches Mode & Luxe en Vrije tijd zijn het meest getroffen. Het aantal ‘winkelmeters in gebruik’ nam minder af. Op dat vlak zette de schaalvergroting door, met name bij supermarkten.

De niet-detailhandel liet de voorbije vijf jaar een groei zien, vooral in de vier grootste Brabantse steden. Met name de branches Horeca en Ambacht kwamen op de plek van lege winkels. De vraag hiernaar lijkt nu te stagneren. Daarnaast laten de nu al bekende plannen voor winkels een flinke daling zien. Begin 2019 waren er nog plannen voor een uitbreiding van 145.000 vierkante meter, nu is dat 90.000 vierkante meter. De werkgelegenheid in de Brabantse detailhandel groeide vorig jaar. De toename in winkels bedroeg 1 procent en in de online handel was dat 28 procent.

Corona

De verwachting is dat de coronacrisis een behoorlijke impact zal hebben op de retailbranche. Daarom gelden de cijfers over 2019 als nulmeting van de situatie vóór de crisis. Begin volgend jaar geeft de provincie een update van de retailcijfers, op basis van de tweede helft van 2020. De effecten van de coronacrisis worden daarmee inzichtelijk en bieden een goede basis voor verder beleid door Brabantse gemeenten en retailers.