In een onderzoek van de Wethoudersvereniging gaven wethouders al eerder aan dat de tekorten zorgen voor spanningen in colleges. ‘We zien inmiddels ook dat wethouders stoppen omdat ze de bezuinigingen die nodig zijn om de gaten in de begroting te dichten voor hen niet langer te verantwoorden zijn. Dit maakt het lokaal bestuur instabieler, dat vinden wij als Wethoudersvereniging een hele zorgwekkende ontwikkeling.’, zegt Jeroen van Gool, directeur van de Wethoudersvereniging.

Zorgtaken

Vorige week riep een groot aantal gemeenten de Tweede Kamer op meer geld vrij te maken voor de zorgtaken die gemeenten uitvoeren. De Tweede Kamer debatteerde over de financiële positie van gemeenten. ‘Die financiële positie staat al enige tijd onder druk door tekorten in het sociale domein en de coronacrisis lijkt nu de finale klap te geven, waardoor gemeenten door de bodem van de schatkist zakken. Gemeenten strijden met elkaar om kruimels van een te kleine koek en komen zo tegenover elkaar te staan. Er moet geld bij om een grotere koek eerlijker te kunnen verdelen. Ook als Wethoudersvereniging vragen we het Rijk daarom om structurele oplossingen’, zegt Van Gool die namens de Wethoudersvereniging  aanwezig was bij de Tweede Kamer.

Onderzoek van de universiteit Twente, onder leiding van Marcel Boogers, laat ook zien dat een overgrote meerderheid van wethouders voorziet dat de financiële tekorten bij gemeenten gaan zorgen voor forse bezuinigingen. Wethouders geven aan dat zij in hun werk steeds meer onder druk komen te staan, spanningen in de raad, in het college en in de samenleving lopen op. Verschillende wethouders zeggen dit niet langer verantwoord te vinden, aldus de Wethoudersvereniging.