Volgens de woningbouwalliantie moeten tot 2030 minstens 90.000 nieuwe huizen per jaar gebouwd worden om het enorme tekort van meer dan 330.000 woningen in te lopen. Maar het gaat niet enkel om meer woningen, nieuwe woningen moeten ook milieuvriendelijk, duurzaam én betaalbaar worden, vindt de alliantie. Ten minste de helft moet gericht zijn op de lage en middeninkomens. Wijken moeten energieneutraal en klimaatadaptief zijn, voorzien zijn van openbaar vervoer en goede fietsontsluiting en moet er veel groen en natuur in de nieuwe wijken komen.

Garantiefonds

Vooralsnog heeft de woningverkoop niet onder de coronacrisis de lijden (zie ook dit bericht), maar dat kan zomaar veranderen, vreest de alliantie. Het Centraal Planbureau maakte deze week bekend een flinke economische krimp te verwachten. Een maatregelenpakket met daarin een garantiefonds kan ervoor zorgen dat de bouw van nieuwbouwprojecten niet stagneert als woningen niet verkocht worden. ‘Het idee is dat het garantiefonds de aangekochte woningen weer verkoopt als de coronacrisis helemaal voorbij is en de woningmarkt zich hersteld heeft’, aldus de alliantie.

Anticyclisch investeren

Anticyclisch investeren zou de negatieve economie gevolgen van de coronacrisis voor de zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit omdat de behoefte aan betaalbare woningen heel groot is en omdat extra investeringen in de woningbouw grotendeels binnen Nederland blijven, aldus de alliantie. Dat is goed voor de werkgelegenheid en volgens de initiatiefnemers verdienen de extra investeringen zich grotendeels weer terug doordat het Rijk minder geld aan uitkeringen kwijt zal zijn en extra inkomsten zal hebben uit de verkoop van bouwgrond en uit belastingen.

De alliantie roept het Rijk op mee te helpen met de bouw van gronden, het ontwikkelen en bouwrijp maken. Daarnaast vraagt de woningbouwalliantie het Rijk de eenmalige woningbouwimpuls van 1 miljard euro die het Kabinet heeft aangekondigd permanent te maken, zodat gemeenten gelden beschikbaar houden voor het uitkopen en saneren van oude bedrijventerreinen, voor de aanleg van extra infrastructuur en voor andere voorzieningen die niet uit de opbrengsten van de woningen betaald kunnen worden. Ten slotte pleit ze ervoor de verhuurderheffing die woningcorporaties betalen te verminderen en dat geld te gebruiken voor de bouw van extra sociale huurwoningen.

Eerder riep ook Johan Conijn op tot anticyclisch investeren. Het is een grote maatschappelijke prioriteit om te voorkomen dat de bouwproductie sterk daalt als gevolg van de coronacrisis, zo luidt het in een rapport dat de emeritus hoogleraar woningmarkt maakte in opdracht van Aedes. Dat is in de vorige crisis wel gebeurd met als gevolg dat het zeer lastig was om na de crisis de bouwproductie weer snel te laten toenemen: de dip leidde tot een tekort aan bouwcapaciteit en daardoor sterk stijgende bouwkosten.

Het pleidooi De crisis uit investeren met toekomstbestendige woningbouw! is te vinden via deze link.